Novinky / články

Celkem: 49 ..2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ochrana osobnosti při neoprávněném fotografování

13/07/14 | Aktuální případ

Pořízení a užití fotografií člověka bez jeho souhlasu je zásahem do jeho práva na podobu, soukromí, ale i cti a důstojnosti a v některých případech i rodinného života. Obdobně jsou chráněny audio záznamy a jiné projevy osobní povahy. Blíže Flyer Advokátní kanceláře

Nový občanský zákoník sjednocuje dřívější dvojkolejnost úpravy licence, která se pro autorské právo řídila autorským zákonem a pro práva vyplývající z duševního vlastnictví obchodním zákoníkem. Licenční smlouva je upravena v ust. § 2358 a násl. NOZ. Více

Provozovatel vyhledávače musí vymazat ze zobrazeného seznamu výsledků vyhledávání provedeného na základě jména osoby odkazy na webové stránky zveřejněné třetími osobami a obsahující informace týkající se této osoby.  Více

Reference

13/07/14 | O nás

Společnost RICC s.r.o. poskytla referenci ke službám kanceláře v oblasti práva duševního vlastnicvtví v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy.

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně