Novinky / články


Střídavá péče jako zbraň

Koupal jsem dvakrát týdně, tedy jsem pečující rodič a požaduji střídavou péči.

24/06/17O nás

Jak se bránit falešnému obvinění ze sexuálního zneužívání dětí

Přibývá případů, kdy jeden z rodičů, zejména v boji o dítě, nepravdivě obviní druhého rodiče ze sexuálního zneužívání svých dětí. Jak se bránit? Existují tři roviny.

06/05/17Komentáře

Co dělat, kdy manželka/manžel opustí rodinu i s dětmi a znemožňuje kontakt?

Rozvod není jednoduchý, po osobní, ale i po právní stránce. Pokud navíc rodiče do sporu vtáhnou i děti, je situace nejkomplikovanější. Klasický scénář je, že manželka či manžel opustí rodinu a ten druhý přestane mít možnost své dítě vidět, natož o něj pečovat.

12/03/17Judikáty ESPL

Rozvod a péče o dítě s cizincem

Rozvádějící se manželé - Češka a Angličan, kteří uzavřeli sňatek v Rakousku a žili společně ve Francii či USA. Kde se mohou rozvést? Kdy může rozhodovat český soud o rozvodu a svěření dítěte do péče rodičů? Jak se rozdělí majetek, který nabyli během manželství v různých zemích? Které právo je nejvýhodnější pro výživné? Jak probíhá rozvod dvou českých občanů žijících mimo Českou republiku nebo rozvod cizinců v České republice?

08/02/17Judikáty EU

Leden – měsíc rozvodů

Navštívit advokáta ne vždy nutně znamená začít rozvodové řízení, ale jde o zjištění informací, které jsou podstatné pro rozhodnutí, zda rozvod iniciovat a v jakém časovém horizontu.

17/01/17Komentáře

Vydání knihy - Ochrana osobnosti v common law a v českém právu

Advokátka Eva Ondřejová vydala knihu Ochrana osobnosti v common law a v českém právu. Kniha popisuje úpravu zemí common law - Velká Británie, Nový Zéland, Austrálie, Kanada, dále USA, Irsko, Skotsko ve srovnání s českou ochranou osobnosti. Kniha vychází z disertační práce, na základě které získala titul Ph.D.

22/11/16Události

Změna sídla kanceláře

K 1. 12. 2016 se sídlo advokátní kanceláře přemísťuje do vlastních prostor na adrese Příčná 8, 110 00 Praha 1. Tři minuty od metra Můstek. Jedna minuta od tramvajové zastávky Vodičkova. Parkování bude zajištěno v modrých zónách. 

20/11/16O nás

Možnost užití manželova spermatu k oplodnění i po jeho smrti

Rozhodnutí z Velké Británie – možnost užití manželova spermatu i po jeho smrti k oplodnění je osobnostní právo. 

14/09/16Judikáty EU

Aktuální judikatura Ústavního soudu ke střídavé péči

Přehled zásadních rozhodnutí ve vztahu ke střídavé péči - pro i proti nařízení střídavé péče. 

10/08/16Ke stažení

Návrh na určení otcovství - soud

Čím dál více klientů se na advokátní kancelář obrací s problémem, kdy žena nechce uznat otcovství muže k dítěti, odmítá souhlasné prohlášení, nechce jej zapsat do rodného listu a brojí i proti soudnímu řízení. Existuje jednoduché řešení. 

05/08/16Komentáře

Kdy uveřejnění fotografií z utajené svatby celebrit porušuje jejich právo na soukromí

Započala sezóna svateb, ať už méně známých či více známých osobností. Jaké jsou hranice přípustného zásahu do soukromí?

04/07/16Události

Duševní zdraví soudního znalce je věcí veřejného zájmu

Duševní stav soudního znalce je věcí veřejného zájmu, k naplnění výjimky z ochrany soukromí je nutno naplnit kritéria pro to, aby byla dána přednost ochraně svobody projevu.

23/06/16Judikáty ESPL

Svěření dětí do péče rodičů

Advokátka JUDr. Eva Ondřejová v rozhovoru pro Český rozhlas Region na téma bránění ve styku s dětmi. Více zde.

05/01/16O nás

Falešné profily na Twitteru a odpovědnost

Jaké právní důsledky mohou mít falešné profily na Twitteru? Eva Ondřejová pro Newsroom ČT24 dne 13.12.2015

13/12/15Události

Forum media 2015

Advokátka Eva Ondřejová přednášela na Konferenci Forum Media 2015 dne 19.11.2015 k tématu Mediální zákony 2016.

21/11/15O nás

Vyjádření pro Českou televizi

Eva Ondřejová hostem České televize ke sporu Peroutka v Zeman dne 12.8.2015.

19/11/15O nás

Ochrana dobré pověsti proti českému vydavatelství

Klient byl nucen podat žalobu na ochranu dobré pověsti proti vydavateli časopisu Týden pro nepravdivý, zavádějící a neprofesionální článek. Dne 29.5.2015 byl Městským soudem v Praze vyhlášen rozsudek.

17/09/15Komentáře

Respektování rozsudků ve věcech mezinárodních únosů dětí

Ústavní soud rozhodl, že obecné soudy v České republice musí ve věcech mezinárodních únosů dětí respektovat dřívější rozhodnutí jiného soudu členského státu EU.

17/09/15Události

Smlouva o reklamě a propagaci

Smluvní odpovědnost a citelné pokuty lze sjednat i ve smlouvě o reklamě a propagaci. Stáhněte si základní verzi smlouvy o reklamě dle nového občanského zákoníku k užití např. při umístění loga Vaší společnosti na sportovních či kulturních akcích, serveru apod.

09/08/15Ke stažení

Reklamace zájezdu

S přibývajícími dotazy klientů k tématu zkažené dovolené je nutno upozornit na změnu lhůty k podání reklamace  - a to pouze 1 měsíc od skončení zájezdu. Doporučuje se předně řešit vadu zájezdu přímo na místě se zástupcem pořadatele zájezdu.

16/07/15Události