INSOLVENČNÍ PRÁVO

V oblasti insolvenčního práva nabízíme komplexní právní služby jak pro věřitele, tak i dlužníky. Pro naše klienty zajistíme přípravu insolvenčního návrhu nebo přihlášky pohledávky a následně je zastoupíme v rámci celého insolvenčního řízení, včetně případného zastoupení ve věřitelských orgánech. Při zastupování našich klientů pečlivě dohlížíme na činnost insolvenčního správce i ostatních účastníků insolvenčního řízení tak, aby řízení probíhalo efektivně. 

Jsme připraveni našim klientům pomoct při obraně před neoprávněnými nebo šikanózními insolvenčními návrhy, jakož i při následném uplatňování jejich nároků na náhradu škody způsobené těmito návrhy proti jejich navrhovatelům.

Dále zastupujeme věřitele, dlužníky, insolvenční správce i další osoby v incidenčních sporech, zejména ve řízeních o:

  • určení pravosti, výše či pořadí popřených pohledávek;
  • vylučovacích žalobách; a
  • odpůrčích žalobách.

Poskytujeme rovněž právní služby členům statutárních orgánů obchodních korporací v souvislosti s jejich povinností jednat s péčí řádného hospodáře a podat včasný insolvenční návrh, včetně zastupování v řízeních o náhradu újmy způsobené porušením této povinnosti. Stejně tak zastoupíme členy statutárních orgánů nebo insolvenční správce v řízeních o úpadkových deliktech.

Zajišťuje:

JUDr. Bohdan Chrenovský se ve své praxi zaměřuje primárně na oblasti řešení sporů, práva obchodních korporací, insolvenčního práva a exekucí. Těmto oblastem se věnuje i na vědecké úrovni, přičemž za jeho odbornou práci zaměřenou na problematiku insolvenčního práva se v roce 2021 stal laureátem prestižní Ceny Randovy nadace.

Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zakončil v roce 2021, a zároveň během studií nabyl rozsáhlých praktických zkušeností. V letech 2018 až 2022 působil jako paralegal a později jako advokátní koncipient v předních mezinárodních advokátních kancelářích Allen & Overy a Dentons, kde se podílel na poskytování právních služeb významným nadnárodním i tuzemským obchodním korporacím, finančním institucím (zejména bankám), jakož i dalším podnikatelským subjektům. V rámci své praxe má rovněž zkušenosti se zastupováním akcionářů a společníků obchodních korporací v akcionářských sporech, resp. sporech mezi společníky. V rámci pro bono činnosti poskytoval právní služby také neziskovým organizacím.

JUDr. Bohdan Chrenovský poskytuje právní služby taktéž v jazyce anglickém a ruském.

E: bohdan.chrenovsky@ondrejova.cz

T: +420 773 056 009

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně