Publikace

Advokáti naší kanceláře pravidelně publikují odborné články a příspěvky v předních českých právnických webových portálech a tisku. Jejich publikační činnost se zaměřuje především na aktuální témata z oblasti rodinného, občanského a obchodního práva. Kromě odborných statí naši advokáti přispívají do médií zajímavými komentáři k významným soudním případům a společensky diskutovaným kauzám. Součástí našich publikačních aktivit jsou rovněž knižní monografie a příručky určené odborné i laické veřejnosti. Na této stránce naleznete přehled našich nedávných publikací rozdělený do tematických sekcí dle jednotlivých právních odvětví.

Odborné články
pravniprostor.cz · 04/01/23Software (počítačový program) jako součást majetkové podstaty
Soukromé právo · X, 10/2022, ISSN 2533-4239 · 30/09/22

bulletin-advokacie.cz · 16/09/15Symbolické zadostiučinění v českém právním řádu
Rekodifikace a praxe · 5/2014 · 01/01/14


Ochrana soukromí v britském právu
Právní rozhledy · 12/2013 · 01/01/13

Odpovědnost provozovatelů internetových služeb
Jurisprudence · 5/2013 · 01/01/13

Odpovědnost provozovatelů blogů
Jurisprudence · 6/2013 · 01/01/13

Odnětí možnosti realizovat právo na rodinný život jako žalovatelné porušení osobnostních práv
Právní rozhledy · 15-16/2013 · 01/01/13

Ochrana cti a důstojnosti v britském právu
Právní rozhledy · 11/2012 · 01/11/12

Kapitoly

Zvláštní povinnost doplnit majetkovou podstatu upadnuvší obchodní korporace
IN: Sedláček, M., Střeleček, T. a kol. Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním. Speciální problémy. Právní monografie.
Wolters Kluwer · 30/11/21

Software (počítačový program) jako součást majetkové podstaty
IN: Sedláček, M., Střeleček, T. a kol. Civilní právo a nové technologie. Právní monografie. Praha, 2022. ISBN 978-80-7676-503-0.
Wolters Kluwer · 30/11/21

Zneužití práva v oblasti ochrany osobnosti
IN: Tichý, L., Maslowski, S., Troup, T., a kol. Zneužití práva, Publikace Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 2016
CPK · 30/11/15

Knihy


Ondřejová, E.: A Foreigner’s Guide to Czech Family Law, How to avoid the pitfalls of the Czech Family Law system
Powerprint · 2021, ISBN 978-80-270-9732-6, ISBN: 978-80-270-9733-3 (online publication) · 30/11/20


Leška, R. a Ondřejová, E.: Základy marketingového práva a práva duševního vlastnictví. Fundamentals of Marketing Law and Intellectual Property Law.
Vysoká Škola finanční a správní, a.s. · 2018, 138 s, Edice EDUCOpress, ISBN 978-80-7408-173-6 · 30/11/17

Leges · 2016, 256 s, ISBN: 978-80-7502-164-9 · 30/11/15