Marketingové právo

Své zkušenosti Eva Ondřejová získala jako právník v televizi Nova, Channel 5 ve Velké Británii, při zastupování mediálních vydavatelských českých i zahraničních domů (MAFRA, RINGIER, The Sun, The Times) a v advokacii při poskytování poradenství významným distributorům, kosmetickým firmám, obchodním sítím či zahraničním reklamním agenturám. Reference klientů na vyžádání. Získala ocenění Talent roku v prestižní soutěži Právník roku 2013.

Zastupuje významné české i zahraniční společnosti

  • v oblasti právní úpravy reklamy, zejména podáváme závazná stanoviska ve vztahu k zákonnosti reklam online i offline, teleshoppingových spotů
  • vypracováváme smlouvy (smlouva o reklamě, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o poskytování reklamního servisu, licenční smlouvy, obchodní podmínky)
  • podáváme stanoviska k reklamním kampaním, teleshoppingovým spotům, zda jsou v souladu se zákony, směrnicemi a nařízeními, v souladu s ochranou spotřebitele, z pohledu nekalé soutěže, ochrany osobních údajů, ochranných známek, autorského práva, a to nejen u tradičních produktů, ale kosmetických výrobků, zdravotnických pomůcek, výrobků, výživy, výživy pro děti, zdravotnických pomůcek, alkoholu, cigaret apod.
  • zastupujeme klienty ve správních řízeních s odpovědnými orgány (živnostenské úřady, SUKL, RRTV, krajské úřady)
  • zastupování ISP, mediálních společností a jednotlivců, komerčních i nekomerčních subjektů v případech souvisejících s online publikací
  • Eva Ondřejová publikuje v předních odborných právních časopisech a na svých blozích, které byly zařazeny mezi top blogy v oblasti mediálního práva.

Reklamní právo

advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti právní úpravy reklamy, zejména podává závazná stanoviska ve vztahu k zákonnosti reklam, teleshoppingových spotů, vypracovává smlouvy (smlouva o reklamě, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o poskytování reklamního servisu, licenční smlouvy, obchodní podmínky), podává stanoviska k reklamním kampaním, teleshoppingovým spotům, zda jsou v souladu se zákony, směrnicemi a nařízeními, v souladu s ochranou spotřebitele, z pohledu nekalé soutěže, ochrany osobních údajů, ochranných známek, autorského práva, a to nejen u tradičních produktů, ale kosmetických výrobků, zdravotnických pomůcek, výrobků, výživy, výživy pro děti, zdravotnických pomůcek, alkoholu, cigaret apod.

zastupuje klinety ve správních řízeních s odpovědnými orgány (živnostenské úřady, SUKL, RRTV, krajské úřady)

Právní úprava dovozu, prodeje a reklamy na kosmetické přípravky

Advokátní kancelář pomáhá klientům – dovozcům, distributorům a výrobcům kosmetických přípravků s notifikací jejich produktu, s jejich správným označením na obalech, s návodem k použití, tak aby dostály povinnostem stanovenými právními předpisy a vyhnuli se vysokým pokutám. Advokátní kancelář má dlouhodobé zkušenosti, znalost evropských a českých právních předpisů. Pomoc poskytujeme rovněž při dovozu kosmetických přípravků ze zemí mimo EU, a to i tehdy, nebyl-li produkt ještě uveden na trh EU.

Právní úprava doplňků stravy, potravin, zdravotních pomůcek

Advokátní kancelář klientům právní servis ve vztahu k zákonnosti reklamy na zdravotní pomůcky, doplňky stravy a potraviny – klamavá reklama a ochranu před nekalou soutěží.

Zkušenosti, reference, znalosti, důvěra klientů - toto jsou hlavní atributy, které Advokátní kancelář JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D.  poskytuje svým klientům. 

Spolupráce s Centrem právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy  a účasti na mezinárodních konferencích rovněž přispívají k prohlubování znalostí v oblasti mediálního práva. Nad rámec své činnosti je organizátorem každoroční Moot Court Competition v Mediálním právu v Oxfordu. Vyučuje Autorské a mediální právo.

Hledáme inovativní přístup a výsledek pro klienta vždy najdeme. Čerpáme ze zahraničních zkušeností a jsme vždy o krok ve předu před konkurencí. Garantujeme důvěru našich klientů a ochranu jejich know-how.

Pro klienty pracujeme z důvodu specifických časových potřeb (časový harmonogram uveřejnění) a urgentních případech (předběžná opatření) nepřetržitě, rychle a diskrétně. Zájem pomoci klientům je vždy na prvním místě.

E: eva.ondrejova@ondrejova.cz
T: +420 777 086 287

Úspěšná publikace

  • Skripta LEŠKA, Rudolf a Eva ONDŘEJOVÁ. Základy marketingového práva a práva duševního vlastnictví. Fundamentals of Marketing Law and Intellectual Property Law. Praha: Vysoká Škola finanční a správní, a.s., 2018. 138 s. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-173-6.

Ke stažení

REFERENCE - VYHRANÉ SPORY

PUBLIKACE A ODBORNÉ ČLÁNKY

Z MÉDIÍ

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně