Ochrana dobré pověsti právnických osob

Pověst je nejen obecně významnou, ale i majetkovou hodnotou podnikatele, které by měla být garantována její ochrana, což činí ust. § 135 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, které upravuje jednak neoprávněný zásah do práva k názvu právnické osoby, tak ochranu proti zásahu do pověstiprávnické osoby a jejího soukromí.

Naše kancelář stojí za významnými žalobami jak velkých, tak i menších obchodních společností, které byly poškozeny jednáním třetích osob, ať už se jednalo o média, konkurenci, zaměstnance či jiné subjekty. Díky těmto sporům máme vybudované renomé v dané oblasti a podílíme se tak i na formování rozhodovací praxe českých soudů.

Mezi žalobní nároky právnické osoby, které lze uplatnit, patří nárok odstraňovací, spočívající v odstranění následku závadného stavu, druhým nárokem je zdržovací žaloba, jež má za následek upuštění od neoprávněného zásahu, přičemž oba nároky lze uplatňovat současně. Vzhledem k aktuálnímu rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR právnická osoba nemůže požadovat nemajetkovou újmu v penězích. Nicméně to neznamená, že nelze požadovat majetkovou škodu (např. vynaložené náklady na nápravu zásahu, ušlý zisk apod.), příp. se bránit v rámci ochrany před nekalou soutěží.

E: eva.ondrejova@ondrejova.cz

T: +420 777 086 287

REFERENCE - VYHRANÉ SPORY

PUBLIKACE A ODBORNÉ ČLÁNKY

Ke stažení

Z MÉDIÍ

 • Vyjádření pro Hospodářské noviny, 5.7.2022 - Lidl v Lindt
 • Vyjádření pro novinky.cz dne 12.1.2018 Falešný profil hokejisty na seznamce
 • Vyjádření pro Lidové noviny dne 12.7.2017
 • Vyjádření pro FTV Prima Výtržnictví nahota na zahradě dne 7.6.2017
 • Vyjádření pro Echo24 Stalking dne 21.6.2016
 • Vyjádření pro Echo24 Natáčení jízdy dne 16.6.2016
 • Vyjádření pro Blesk Operátoři a data dne 24.6.2016
 • Vyjádření pro Českou televizi Falešné twitter účty dne 13.12.2015
 • Vyjádření pro Českou televizi spor Peroutka v Zeman dne 12.8.2015
 • Vyjádření pro Marketing&Media k reklamě na loterie dne 3.8.2015
 • Vyjádření pro Marketing&Media k případu Delfi proti Estonsku dne 15.7.2015
 • Vyjádření pro deník Právo dne 23.5.2015
 • Vyjádření pro časopis Instinkt dne 19.3.2015 č. 12/XIV a Tv Barrandov Téma Kyberšikana
 • Vyjádření pro MF DNES dne 29.1.2015 

Facebook - Ochrana osobnosti

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně