Pro tisk

Pro TV

 • Podcast pro Ministerstvo spravedlnosti - Rodina je všechno, rozvodem to nekončí s poslankyní Evou Decroix 1.1.2024
 • Vyjádření pro CNN Prima News k očkování nezletilých v případě sporů rodičů dne 7.2.2022
 • Vyjádření pro Tv Nova Kauza Babiš ml. dne 16.11.2018
 • Vyjádření pro FTV Prima Výtržnictví nahota na zahradě dne 7.6.2017
 • Vyjádření pro Českou televizi Falešné twitter účty dne 13.12.2015
 • Vyjádření pro Českou televizi spor Peroutka v Zeman dne 12.8.2015

Pro Youtube

 • Vyjádření k šikaně bulváru a soudním výhrám, youtube.com, 15.11.2022

Pro rozhlas

Advokátka JUDr. Eva Ondřejová, LL.M. v poradně Českého rozhlasu Region:

Pro univerzitní účely

 • Kniha Jak se vyhnout válce Roseových aneb Právní minimum nejen pro manželstvíEuromedia, 16.4.2020
 • Skripta LEŠKA, Rudolf a Eva ONDŘEJOVÁ. Základy marketingového práva a práva duševního vlastnictví. Fundamentals of Marketing Law and Intellectual Property Law. Praha: Vysoká Škola finanční a správní, a.s., 2018. 138 s. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-173-6. 
 • Kniha Ochrana osobnosti v common law a v českém právu, Leges, 2016, str. 256, ISBN: 978-80-7502-164-9, monografie
 • Kniha Zneužití práva, Publikace Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Tichý, L., Maslowski, S., Troup, T., a kol. , Praha, 2016, Eva Ondřejová – Zneužití práva v oblasti ochrany osobnosti

Odborné publikace

Epravo

 • Publikovaný článek Podvodné reklamy zneužívající celebrity, lékaře a jiné veřejné osobyepravo.cz, 5.4.2023
 • Publikovaný článek Fotografie dětí na sociálních sítích – právní aspektyepravo.cz, 15.2.2023
 • Publikovaný článek Finanční vyrovnání při rozvodu či rozchodu – jak si zajistit rozchodnéepravo.cz, 28.3.2022
 • Publikovaný článek Jste matka cizinka. Nechcete přijít o dítě. Čeká Vás uvěznění v České republice do 18ti let věku dítěte?epravo.cz, 4.9.2020
 • Publikovaný článek Mohou koronavirová opatření zapříčinit změnu obvyklého bydliště nezletilých dětí?, pravniprostor.cz, 9.7.2020
 • Publikovaný článek Je výše výživného na dítě informací ve veřejném zájmu? Co vše lze z rozvodového sporu zveřejnit?, epravo.cz, 21.2.2019
 • Publikovaný článek Einarsson proti Islandu - urážka na sociálních sítíchepravo.cz, 3.5.2018
 • Publikovaný článek Užití náboženských symbolů a postav v reklamě – Ježíš a Marie v reklamě na oblečeníepravo.cz, 13.3.2018
 • Publikovaný článek Určení otcovství po rozvodu, od kterého neuplynulo 300 dníepravo.cz, 30.11.2017
 • Publikovaný článek Limity autobiografických knih aneb Jak napsat autobiografii a vyhnout se žalobámepravo.cz, 16.8.2016
 • Publikovaný článek Jak se mohou hotely či restaurce bránit nepravdivým recenzím?, www.epravo.cz10.3.2015
 • Publikovaný článek Občanskoprávní ochrana osobnosti po její smrti - srovnání platné právní úpravy a úpravy v Novém občanském zákoníku (www.epravo.cz;), 12. 12. 2013

Právní prostor

 • Publikovaný článek Anonymizace článků ve světle vyvažování práva na svobodu projevu a práva být zapomenutpravniprostor.cz, 6.3.2023
 • Publikovaný článek Rodičovský plán, pravniprostor.cz, 4.1.2023
 • Publikovaný článek Souhlas rodiče s vycestováním dítěte s druhým rodičem nebo třetí osoboupravniprostor.cz, 8.12.2022
 • Publikovaný článek Legitimita sledování a šíření fotografií z výkonu práce v průběhu trestu odnětí svobodypravniprostor.cz, 6.10.2022
 • Publikovaný článek Může cukrárna odmítnout upéct svatební dort s tématikou podporující sňatky osob stejného pohlaví?pravniprostor.cz, 5.9.2022
 • Publikovaný článek Předběžné opatření ve věci zákazu očkování proti COVID-19 nezletilého dítěte bez souhlasu druhého rodičepravniprostor.cz, 19.1.2022
 • Publikovaný článek Konec nepodložených spekulací v bulváru, pravniprostor.cz, 11.2.2021
 • Publikovaný článek Mohou koronavirová opatření zapříčinit změnu obvyklého bydliště nezletilých dětí?, pravniprostor.cz, 9.7.2020
 • Publikovaný článek Platím výživné 5.000 Kč a dcera nemá šaty od Diora?, pravniprostor.cz, 20.9.2018
 • Publikovaný článek Právo na překlad rozhodnutí soudů do cizího jazykapravniprostor.cz, 9.4.2018
 • Publikovaný článek Další korekce rozhodnutí Delfi proti Estonsku – pomluva a komentáře - Pihl proti Švédsku,pravniprostor.cz, 27.3.2017
 • Publikovaný seriál rozsudků Nejvyššího soudu v ČR, pravniprostor.cz, 29.1.2016, 10.2.2016, 19.2.2016, 4.3.2016, 16.3.2016, 6.4.2016
 • Publikovaný článek Trestněprávní postih pomluvy v evropských zemích a judikatuře Evropského soudu pro lidská právapravniprostor.cz, 28.8.2015
 • Publikovaný článek Odpovědnost zpravodajských serverů za diskuze pod článkypravniprostor.cz, 30.6.2015
 • Publikovaný článek Trestněprávní postih pomluvy v evropských zemích a judikatuře Evropského soudu pro lidská právapravniprostor.cz, 28.8.2015
 • Publikovaný článek Odpovědnost zpravodajských serverů za diskuze pod článkypravniprostor.cz, 30.6.2015

Bulletin Advokacie

 • Publikovaný článek Kohabitace v Evropěbulletin-advokacie.cz, 16.9.2015

 • Publikovaný článek Desetiletá cesta od rozsudku von Hannover 1 k rozsudku von Hannover 3bulletin-advokacie.cz, 9.1.2015

 • Publikovaný článek Symbolické zadostiučinění v českém právním řádu, Rekodifikace a praxe, č. 5/2014

 • Publikovaný článek  Žalovaný je povinen nahradit žalované zadostiučinění ve výši 1 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudkuBulletin Advokacie, č. 4/2014

Ostatní

 • Publikovaný článek Odnětí možnosti realizovat právo na rodinný život jako žalovatelné porušení osobnostních práv, Právní rozhledy č. 15-16/2013
 • Publikovaný článek Odpovědnost provozovatelů blogů, Jurisprudence č. 6/2013
 • Publikovaný článek Odpovědnost provozovatelů internetových služeb, Jurisprudence č. 5/2013
 • Publikovaný článek Ochrana soukromí  v britském právu, Právní rozhledy, 12/2013
 • Publikovaný článek  Ochrana cti a důstojnosti v britském právu, Právní rozhledy, 11/2012

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně