EXEKUCE

V oblasti exekucí se zaměřujeme na poskytování právní podpory věřitelům i dlužníkům, a to v rámci všech fází exekučního řízení. 

Pro klienty v postavení věřitelů zajistíme veškerý servis nezbytný pro účinné vymáhání jejich nároků od vyhotovení exekučního návrhu až do skončení exekučního řízení, včetně zastoupení v případných incidenčních sporech. Naše advokátní kancelář spolupracuje s několika etablovanými úřady soudních exekutorů, se kterými komunikujeme a jednáme efektivně, což nám umožňuje v exekučním řízení postupovat bez zbytečných průtahů.

Klientům v postavení dlužníků nabízíme zastoupení v rámci celého exekučního řízení, přičemž dbáme na maximální ochranu jejich práv a oprávněných zájmů. V této souvislosti klientům asistujeme zejména při podání návrhu na odklad či zastavení exekuce, nebo také v incidenčních sporech. 

Zajišťuje:

JUDr. Bohdan Chrenovský se ve své praxi zaměřuje primárně na oblasti řešení sporů, práva obchodních korporací, insolvenčního práva a exekucí. Těmto oblastem se věnuje i na vědecké úrovni, přičemž za jeho odbornou práci zaměřenou na problematiku insolvenčního práva se v roce 2021 stal laureátem prestižní Ceny Randovy nadace.

Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zakončil v roce 2021, a zároveň během studií nabyl rozsáhlých praktických zkušeností. V letech 2018 až 2022 působil jako paralegal a později jako advokátní koncipient v předních mezinárodních advokátních kancelářích Allen & Overy a Dentons, kde se podílel na poskytování právních služeb významným nadnárodním i tuzemským obchodním korporacím, finančním institucím (zejména bankám), jakož i dalším podnikatelským subjektům. V rámci své praxe má rovněž zkušenosti se zastupováním akcionářů a společníků obchodních korporací v akcionářských sporech, resp. sporech mezi společníky. V rámci pro bono činnosti poskytoval právní služby také neziskovým organizacím.

JUDr. Bohdan Chrenovský poskytuje právní služby taktéž v jazyce anglickém a ruském.

E: bohdan.chrenovsky@ondrejova.cz

T: +420 773 056 009

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně