PRÁVO OBCHODNÍCH KORPORACÍ

V oblasti práva obchodních korporací poskytujeme klientům poradenství při volbě právní formy jejich společnosti a zajišťujeme realizaci všech potřebných kroků týkajících se založení společnosti a zahájení jejího podnikání. Stejně tak asistujeme při provádění korporátních změn a běžné správy i řízení obchodních korporací, v souvislosti s čímž poskytujeme také podporu při organizaci fungování jejich orgánů (statutárních, dozorčích i valné hromady).

Nad rámec běžných korporátních změn naše kancelář nabízí také komplexní poradenství a služby při realizaci zvýšení či snížení základního kapitálu, kapitalizaci pohledávek i poskytnutí příplatku mimo základní kapitál.

V rámci naší praxe se specializujeme také na zastupování klientů ve sporech mezi obchodními korporacemi a jejich společníky nebo akcionáři, jakož i mezi společníky nebo akcionáři navzájem, které vyplývají z účasti na obchodní korporaci, a dále při uplatňování práv menšinových společníků či akcionářů. Zastupujeme také členy volených orgánů obchodních korporací i dotčené obchodní korporace ve sporech o náhradu újmy způsobené při výkonu funkce.

Zajišťuje:

JUDr. Bohdan Chrenovský se ve své praxi zaměřuje primárně na oblasti řešení sporů, práva obchodních korporací, insolvenčního práva a exekucí. Těmto oblastem se věnuje i na vědecké úrovni, přičemž za jeho odbornou práci zaměřenou na problematiku insolvenčního práva se v roce 2021 stal laureátem prestižní Ceny Randovy nadace.

Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zakončil v roce 2021, a zároveň během studií nabyl rozsáhlých praktických zkušeností. V letech 2018 až 2022 působil jako paralegal a později jako advokátní koncipient v předních mezinárodních advokátních kancelářích Allen & Overy a Dentons, kde se podílel na poskytování právních služeb významným nadnárodním i tuzemským obchodním korporacím, finančním institucím (zejména bankám), jakož i dalším podnikatelským subjektům. V rámci své praxe má rovněž zkušenosti se zastupováním akcionářů a společníků obchodních korporací v akcionářských sporech, resp. sporech mezi společníky. V rámci pro bono činnosti poskytoval právní služby také neziskovým organizacím.

JUDr. Bohdan Chrenovský poskytuje právní služby taktéž v jazyce anglickém a ruském.  

E: bohdan.chrenovsky@ondrejova.cz

T: +420 773 056 009

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně