Právo obchodních korporací


V oblasti práva obchodních korporací poskytujeme klientům poradenství při volbě právní formy jejich společnosti a zajišťujeme realizaci všech potřebných kroků týkajících se založení společnosti a zahájení jejího podnikání. Stejně tak asistujeme při provádění korporátních změn a běžné správy i řízení obchodních korporací, v souvislosti s čímž poskytujeme také podporu při organizaci fungování jejich orgánů (statutárních, dozorčích i valné hromady).

Nad rámec běžných korporátních změn naše kancelář nabízí také komplexní poradenství a služby při realizaci zvýšení či snížení základního kapitálu, kapitalizaci pohledávek i poskytnutí příplatku mimo základní kapitál.

V rámci naší praxe se specializujeme také na zastupování klientů ve sporech mezi obchodními korporacemi a jejich společníky nebo akcionáři, jakož i mezi společníky nebo akcionáři navzájem, které vyplývají z účasti na obchodní korporaci, a dále při uplatňování práv menšinových společníků či akcionářů. Zastupujeme také členy volených orgánů obchodních korporací i dotčené obchodní korporace ve sporech o náhradu újmy způsobené při výkonu funkce.