O společnosti

Advokátní kancelář ONDŘEJOVÁ patří mezi přední odborníky v oblasti ochrany osobnosti, mediálního práva a rodinného práva, a specializuje se rovněž na oblast řešení sporů, obchodního práva, insolvenčního práva a exekucí. Svým klientům poskytuje i doplňkové právní služby v oblasti trestního práva. Díky zahraničním zkušenostem a úzké spolupráci se špičkovými mezinárodními partnery a konzultanty zabezpečuje nejvyšší standardy moderního poskytování právních služeb českým a zahraničním soukromým i podnikatelským subjektům.

JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D. má mnohaleté zkušenosti v oblasti ochrany osobnosti. Věnuje se jí nejen v rovině praktické, ale i teoretické. Byla oceněna Talentem roku 2013 v prestižní právnické soutěži Právník roku. Získala praxi při zastupování nejvýznamnějších českých  vydavatelských domů a v britském The Times, The Express a Channel 5.

Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončila v roce 2009. V roce 2012 absolvovala postgraduální program na prestižní londýnské univerzitě Queen Mary, University of London a v oboru Mediální právo, Internetové právo, E-Commerce a Ochrana osobních údajů získala titul LL.M.

Od roku 2008 působila jako interní právník v TV Nova se zaměřením na mediální právo, od roku 2010 jako advokátní koncipientka v kanceláři s  generální praxí a od roku 2012 se jako advokátní koncipientka plně věnovala mediálnímu právu a ochraně osobnosti, kde rovněž využila své znalosti z oboru žurnalistiky.

Spolupracuje s Centrem právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Vyučuje Autorské a mediální právo a Copyright and Media Law na Vysoké škole finanční a správní. Publikuje v předních odborných právních časopisech a na svých blozích, které byly zařazeny mezi top blogy v oblasti mediálního práva.

V rodinném právu zastupuje řadu zahraničních klientů, u českých klientů se specializuje na smírné řešení sporů.

JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D. poskytuje právní služby v jazyce anglickém, německém a italském. Díky zahraničním zkušenostem a partnerům, neustálému vzdělávání advokátní kancelář svým klientům poskytuje nové možnosti, inovativní a efektivní přístup při řešení právních otázek. Osobní a profesionální přístup je přidanou hodnotou poskytovaných služeb. 

JUDr. Bohdan Chrenovský se ve své praxi zaměřuje primárně na oblasti řešení sporů, práva obchodních korporací, insolvenčního práva a exekucí. Těmto oblastem se věnuje i na vědecké úrovni, přičemž za jeho odbornou práci zaměřenou na problematiku insolvenčního práva se v roce 2021 stal laureátem prestižní Ceny Randovy nadace.

Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zakončil v roce 2021, a zároveň během studií nabyl rozsáhlých praktických zkušeností. V letech 2018 až 2022 působil jako paralegal a později jako advokátní koncipient v předních mezinárodních advokátních kancelářích Allen & Overy a Dentons, kde se podílel na poskytování právních služeb významným nadnárodním i tuzemským obchodním korporacím, finančním institucím (zejména bankám), jakož i dalším podnikatelským subjektům. V rámci své praxe má rovněž zkušenosti se zastupováním akcionářů a společníků obchodních korporací v akcionářských sporech, resp. sporech mezi společníky. V rámci pro bono činnosti poskytoval právní služby také neziskovým organizacím.

JUDr. Bohdan Chrenovský poskytuje právní služby taktéž v jazyce anglickém a ruském.  

Ceník a podmínky poskytování právních služeb jsou upraveny ve Smlouvě o poskytování právních služeb. Níže naleznete vzorovou smlouvu. Cena právních služeb se řídí zejména ustanovením § 10 zákona o advokacii a vyhláškou ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Kontakt

E: eva.ondrejova@ondrejova.cz

T: +420 777 086 287  

Ke stažení

Z médií

Publikace

  • Odborné časopisy Právní prostor, epravo, Bulletin Advokacie, Právní rozhledy
  • Kniha Jak se vyhnout válce Roseových aneb Právní minimum nejen pro manželstvíEuromedia, 16.4.2020
  • Skripta LEŠKA, Rudolf a Eva ONDŘEJOVÁ. Základy marketingového práva a práva duševního vlastnictví. Fundamentals of Marketing Law and Intellectual Property Law. Praha: Vysoká Škola finanční a správní, a.s., 2018. 138 s. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-173-6. 
  • Kniha Ochrana osobnosti v common law a v českém právu, Leges, 2016, str. 256, ISBN: 978-80-7502-164-9, monografie
  • Kniha Zneužití práva, Publikace Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Tichý, L., Maslowski, S., Troup, T., a kol. , Praha, 2016, Eva Ondřejová – Zneužití práva v oblasti ochrany osobnosti  

Ocenění Talent roku 2013

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně