Marketingové právo

Své zkušenosti Eva Ondřejová získala jako právník v televizi Nova, Channel 5 ve Velké Británii, při zastupování mediálních vydavatelských českých i zahraničních domů (MAFRA, RINGIER, The Sun, The Times) a v advokacii při poskytování poradenství významným distributorům, kosmetickým firmám, obchodním sítím či zahraničním reklamním agenturám. Reference klientů na vyžádání. Získala ocenění Talent roku v prestižní soutěži Právník roku 2013.

Zastupuje významné české i zahraniční společnosti

 • v oblasti právní úpravy reklamy, zejména podáváme závazná stanoviska ve vztahu k zákonnosti reklam online i offline, teleshoppingových spotů
 • vypracováváme smlouvy (smlouva o reklamě, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o poskytování reklamního servisu, licenční smlouvy, obchodní podmínky)
 • podáváme stanoviska k reklamním kampaním, teleshoppingovým spotům, zda jsou v souladu se zákony, směrnicemi a nařízeními, v souladu s ochranou spotřebitele, z pohledu nekalé soutěže, ochrany osobních údajů, ochranných známek, autorského práva, a to nejen u tradičních produktů, ale kosmetických výrobků, zdravotnických pomůcek, výrobků, výživy, výživy pro děti, zdravotnických pomůcek, alkoholu, cigaret apod.
 • zastupujeme klienty ve správních řízeních s odpovědnými orgány (živnostenské úřady, SUKL, RRTV, krajské úřady)
 • zastupování ISP, mediálních společností a jednotlivců, komerčních i nekomerčních subjektů v případech souvisejících s online publikací
 • Eva Ondřejová publikuje v předních odborných právních časopisech a na svých blozích, které byly zařazeny mezi top blogy v oblasti mediálního práva.

Reklamní právo

advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti právní úpravy reklamy, zejména podává závazná stanoviska ve vztahu k zákonnosti reklam, teleshoppingových spotů, vypracovává smlouvy (smlouva o reklamě, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o poskytování reklamního servisu, licenční smlouvy, obchodní podmínky), podává stanoviska k reklamním kampaním, teleshoppingovým spotům, zda jsou v souladu se zákony, směrnicemi a nařízeními, v souladu s ochranou spotřebitele, z pohledu nekalé soutěže, ochrany osobních údajů, ochranných známek, autorského práva, a to nejen u tradičních produktů, ale kosmetických výrobků, zdravotnických pomůcek, výrobků, výživy, výživy pro děti, zdravotnických pomůcek, alkoholu, cigaret apod.

zastupuje klinety ve správních řízeních s odpovědnými orgány (živnostenské úřady, SUKL, RRTV, krajské úřady)

Právní úprava dovozu, prodeje a reklamy na kosmetické přípravky

Advokátní kancelář pomáhá klientům – dovozcům, distributorům a výrobcům kosmetických přípravků s notifikací jejich produktu, s jejich správným označením na obalech, s návodem k použití, tak aby dostály povinnostem stanovenými právními předpisy a vyhnuli se vysokým pokutám. Advokátní kancelář má dlouhodobé zkušenosti, znalost evropských a českých právních předpisů. Pomoc poskytujeme rovněž při dovozu kosmetických přípravků ze zemí mimo EU, a to i tehdy, nebyl-li produkt ještě uveden na trh EU.

Právní úprava doplňků stravy, potravin, zdravotních pomůcek

Advokátní kancelář klientům právní servis ve vztahu k zákonnosti reklamy na zdravotní pomůcky, doplňky stravy a potraviny – klamavá reklama a ochranu před nekalou soutěží.

Zkušenosti, reference, znalosti, důvěra klientů - toto jsou hlavní atributy, které Advokátní kancelář JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D.  poskytuje svým klientům. 

Spolupráce s Centrem právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy  a účasti na mezinárodních konferencích rovněž přispívají k prohlubování znalostí v oblasti mediálního práva. Nad rámec své činnosti je organizátorem každoroční Moot Court Competition v Mediálním právu v Oxfordu. Vyučuje Autorské a mediální právo.

Hledáme inovativní přístup a výsledek pro klienta vždy najdeme. Čerpáme ze zahraničních zkušeností a jsme vždy o krok ve předu před konkurencí. Garantujeme důvěru našich klientů a ochranu jejich know-how.

Pro klienty pracujeme z důvodu specifických časových potřeb (časový harmonogram uveřejnění) a urgentních případech (předběžná opatření) nepřetržitě, rychle a diskrétně. Zájem pomoci klientům je vždy na prvním místě.

E: eva.ondrejova@ondrejova.cz
T: +420 777 086 287

Ke stažení

Z médií

 • Vyjádření pro Hospodářské noviny, 5.7.2022
 • Vyjádření pro Ekonom, 29.3.2018
 • Vyjádření pro Echo24 Stalking dne 21.6.2016
 • Vyjádření pro Echo24 Natáčení jízdy dne 16.6.2016
 • Vyjádření pro Blesk Operátoři a data dne 24.6.2016
 • Vyjádření pro Českou televizi spor Peroutka v Zeman dne 12.8.2015
 • Vyjádření pro Marketing&Media k reklamě na loterie dne 3.8.2015
 • Vyjádření pro Marketing&Media k případu Delfi proti Estonsku dne 15.7.2015
 • Vyjádření pro deník Právo dne 23.5.2015
 • Vyjádření pro časopis Instinkt dne 19.3.2015 č. 12/XIV a Tv Barrandov Téma Kyberšikana
 • Vyjádření pro MF DNES dne 29.1.2015 

Rozhlas

Advokátka JUDr. Eva Ondřejová, LL.M. v poradně Českého rozhlasu Region:

Publikace

blíže v sekci Publikace

Facebook - Ochrana osobnosti

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně