Pro tisk

 • Vyjádření pro zeny.iprima.cz, 14.12.2022
 • Vyjádření pro Hospodářské noviny, 5.7.2022
 • Rozhovor pro Životvčesku, 14.1.2022
 • Rozhovor pro časopis Můj svět, 12.1.2021
 • Rozhovor pro časopis Téma, 18.12.2020
 • Vyjádření pro denikn.cz, 21.2.2020
 • Rozhovor pro Studenta.cz, 18.4.2019
 • Rozhovor pro časopis Téma, 23.11.2018
 • Vyjádření pro Eco24, 3.11.2018 Pomluva trestný čin
 • Vyjádření pro Ekonom, 29.3.2018
 • Vyjádření pro novinky.cz dne 12.1.2018 Falešný profil hokejisty na seznamce
 • Vyjádření pro Lidové noviny dne 12.7.2017
 • Vyjádření pro Echo24 dne 16.6.2016, Echo24 dne 21.6.2016
 • Vyjádření pro Českou televizi spor Peroutka v Zeman dne 12.8.2015
 • Vyjádření pro Marketing&Media k reklamě na loterie dne 3.8.2015
 • Vyjádření pro Marketing&Media k případu Delfi proti Estonsku dne 15.7.2015
 • Vyjádření pro deník Právo dne 23.5.2015
 • Vyjádření pro časopis Instinkt dne 19.3.2015 č. 12/XIV a Tv Barrandov Téma Kyberšikana
 • Vyjádření pro MF DNES dne 29.1.2015 

Pro TV

 • Vyjádření pro Tv Nova Kauza Babiš ml. dne 16.11.2018
 • Vyjádření pro FTV Prima Výtržnictví nahota na zahradě dne 7.6.2017
 • Vyjádření pro Českou televizi Falešné twitter účty dne 13.12.2015
 • Vyjádření pro Českou televizi spor Peroutka v Zeman dne 12.8.2015

Pro rozhlas

Advokátka JUDr. Eva Ondřejová, LL.M. v poradně Českého rozhlasu Region:

Pro univerzitní účely

 • Skripta LEŠKA, Rudolf a Eva ONDŘEJOVÁ. Základy marketingového práva a práva duševního vlastnictví. Fundamentals of Marketing Law and Intellectual Property Law. Praha: Vysoká Škola finanční a správní, a.s., 2018. 138 s. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-173-6. 
 • Kniha Ochrana osobnosti v common law a v českém právu, Leges, 2016, str. 256, ISBN: 978-80-7502-164-9, monografie
 • Kniha Zneužití práva, Publikace Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Tichý, L., Maslowski, S., Troup, T., a kol. , Praha, 2016, Eva Ondřejová – Zneužití práva v oblasti ochrany osobnosti

Odborné publikace

Epravo

 • Publikovaný článek Finanční vyrovnání při rozvodu či rozchodu – jak si zajistit rozchodnéepravo.cz, 28.3.2022
 • Publikovaný článek Jste matka cizinka. Nechcete přijít o dítě. Čeká Vás uvěznění v České republice do 18ti let věku dítěte?epravo.cz, 4.9.2020
 • Publikovaný článek Mohou koronavirová opatření zapříčinit změnu obvyklého bydliště nezletilých dětí?, pravniprostor.cz, 9.7.2020
 • Publikovaný článek Je výše výživného na dítě informací ve veřejném zájmu? Co vše lze z rozvodového sporu zveřejnit?, epravo.cz, 21.2.2019
 • Publikovaný článek Einarsson proti Islandu - urážka na sociálních sítíchepravo.cz, 3.5.2018
 • Publikovaný článek Užití náboženských symbolů a postav v reklamě – Ježíš a Marie v reklamě na oblečeníepravo.cz, 13.3.2018
 • Publikovaný článek Určení otcovství po rozvodu, od kterého neuplynulo 300 dníepravo.cz, 30.11.2017
 • Publikovaný článek Limity autobiografických knih aneb Jak napsat autobiografii a vyhnout se žalobámepravo.cz, 16.8.2016
 • Publikovaný článek Jak se mohou hotely či restaurce bránit nepravdivým recenzím?, www.epravo.cz10.3.2015
 • Publikovaný článek Občanskoprávní ochrana osobnosti po její smrti - srovnání platné právní úpravy a úpravy v Novém občanském zákoníku (www.epravo.cz;), 12. 12. 2013

Právní prostor

 • Publikovaný článek Konec nepodložených spekulací v bulváru, pravniprostor.cz, 11.2.2021
 • Publikovaný článek Mohou koronavirová opatření zapříčinit změnu obvyklého bydliště nezletilých dětí?, pravniprostor.cz, 9.7.2020
 • Publikovaný článek Platím výživné 5.000 Kč a dcera nemá šaty od Diora?, pravniprostor.cz, 20.9.2018
 • Publikovaný článek Právo na překlad rozhodnutí soudů do cizího jazykapravniprostor.cz, 9.4.2018
 • Publikovaný článek Další korekce rozhodnutí Delfi proti Estonsku – pomluva a komentáře - Pihl proti Švédsku,pravniprostor.cz, 27.3.2017
 • Publikovaný seriál rozsudků Nejvyššího soudu v ČR, pravniprostor.cz, 29.1.2016, 10.2.2016, 19.2.2016, 4.3.2016, 16.3.2016, 6.4.2016
 • Publikovaný článek Trestněprávní postih pomluvy v evropských zemích a judikatuře Evropského soudu pro lidská právapravniprostor.cz, 28.8.2015
 • Publikovaný článek Odpovědnost zpravodajských serverů za diskuze pod článkypravniprostor.cz, 30.6.2015
 • Publikovaný článek Trestněprávní postih pomluvy v evropských zemích a judikatuře Evropského soudu pro lidská právapravniprostor.cz, 28.8.2015
 • Publikovaný článek Odpovědnost zpravodajských serverů za diskuze pod článkypravniprostor.cz, 30.6.2015

Bulletin Advokacie

 • Publikovaný článek Kohabitace v Evropěbulletin-advokacie.cz, 16.9.2015

 • Publikovaný článek Desetiletá cesta od rozsudku von Hannover 1 k rozsudku von Hannover 3bulletin-advokacie.cz, 9.1.2015

 • Publikovaný článek Symbolické zadostiučinění v českém právním řádu, Rekodifikace a praxe, č. 5/2014

 • Publikovaný článek  Žalovaný je povinen nahradit žalované zadostiučinění ve výši 1 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudkuBulletin Advokacie, č. 4/2014

Ostatní

 • Publikovaný článek Odnětí možnosti realizovat právo na rodinný život jako žalovatelné porušení osobnostních práv, Právní rozhledy č. 15-16/2013
 • Publikovaný článek Odpovědnost provozovatelů blogů, Jurisprudence č. 6/2013
 • Publikovaný článek Odpovědnost provozovatelů internetových služeb, Jurisprudence č. 5/2013
 • Publikovaný článek Ochrana soukromí  v britském právu, Právní rozhledy, 12/2013
 • Publikovaný článek  Ochrana cti a důstojnosti v britském právu, Právní rozhledy, 11/2012

Video channel

YT EO Subscribe Subscribe

Contact

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Prague 1 Detailed contacts