Novinky / články


Andrea Kerestešová - výhra u soudu nad bulvárními spekulacemi

Andrea Kerestešová docílila žalobou na ochranu osobnosti proti bulváru významného rozhodnutí soudů. Ty potvrdily, že bulvár nemůže nepodloženě spekulovat. Notoricky známé titulky bulvárních časopisů typu „Podvádí ji manžel? Rozvod na spadnutí? S kým se tajně schází?“ shledal soud protiprávními. 

11/10/20Soudní výhry  |  Ochrana osobnosti

Názorná tabulka úpravy péče a styku s dítětem

Jak prakticky vypadá úprava péče a styku s nezletilými dětmi?

10/10/20Ke stažení

Péče a styk v době opatření proti koronaviru

Otázky klientů k zajištění péče a styku s nezletilými dětmi v době opatření proti koronaviru.

18/03/20Ke stažení  |  Rodinné právo

Návrh na zrušení registrovaného partnerství

Základní nesporný návrh na zrušení registrovaného partnerství obahující povinné zákonné údaje.

07/11/18Ke stažení

Unie rodinných advokátů

Advokátka JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D. se stala členkou Unie rodinných advokátů. Více na http://www.uracr.cz

24/05/18O nás  |  Rodinné právo

Příčiny rozvodu s cizincem

Důvody pro rozvod českých manželství jsou poměrně dobře zmapována. Za nejčastější důvod se označuje „nesoulad povah, odlišné názory a vzájemné odcizení“. Jak je to však u mezinárodních manželství? Jsou problémy stejné nebo hrají roli při rozpadu vztahu i další faktory. 

28/11/17Z médií  |  Rodinné právo

Válka Novákových

Co Vás u rozvodu může potkat, resp. co potkalo mnohé manželské páry u nás a nemají daleko od příběhu legendární Války Roseových v českém podání.

10/09/17Články  |  Rodinné právo

Střídavá péče jako zbraň

Koupal jsem dvakrát týdně, tedy jsem pečující rodič a požaduji střídavou péči.

24/06/17O nás  |  Rodinné právo

Jak se bránit falešnému obvinění ze sexuálního zneužívání dětí

Přibývá případů, kdy jeden z rodičů, zejména v boji o dítě, nepravdivě obviní druhého rodiče ze sexuálního zneužívání svých dětí. Jak se bránit? Existují tři roviny.

06/05/17Komentáře  |  Rodinné právo

Co dělat, kdy manželka/manžel opustí rodinu i s dětmi a znemožňuje kontakt?

Rozvod není jednoduchý, po osobní, ale i po právní stránce. Pokud navíc rodiče do sporu vtáhnou i děti, je situace nejkomplikovanější. Klasický scénář je, že manželka či manžel opustí rodinu a ten druhý přestane mít možnost své dítě vidět, natož o něj pečovat.

12/03/17Judikáty ESPL  |  Rodinné právo

Rozvod a péče o dítě s cizincem

Rozvádějící se manželé - Češka a Angličan, kteří uzavřeli sňatek v Rakousku a žili společně ve Francii či USA. Kde se mohou rozvést? Kdy může rozhodovat český soud o rozvodu a svěření dítěte do péče rodičů? Jak se rozdělí majetek, který nabyli během manželství v různých zemích? Které právo je nejvýhodnější pro výživné? Jak probíhá rozvod dvou českých občanů žijících mimo Českou republiku nebo rozvod cizinců v České republice?

08/02/17Judikáty EU  |  Rodinné právo

Leden – měsíc rozvodů

Navštívit advokáta ne vždy nutně znamená začít rozvodové řízení, ale jde o zjištění informací, které jsou podstatné pro rozhodnutí, zda rozvod iniciovat a v jakém časovém horizontu.

17/01/17Komentáře  |  Rodinné právo

Vydání knihy - Ochrana osobnosti v common law a v českém právu

Advokátka Eva Ondřejová vydala knihu Ochrana osobnosti v common law a v českém právu. Kniha popisuje úpravu zemí common law - Velká Británie, Nový Zéland, Austrálie, Kanada, dále USA, Irsko, Skotsko ve srovnání s českou ochranou osobnosti. Kniha vychází z disertační práce, na základě které získala titul Ph.D.

22/11/16Události  |  Ochrana osobnosti

Změna sídla kanceláře

K 1. 12. 2016 se sídlo advokátní kanceláře přemísťuje do vlastních prostor na adrese Příčná 8, 110 00 Praha 1. Tři minuty od metra Můstek. Jedna minuta od tramvajové zastávky Vodičkova. Parkování bude zajištěno v modrých zónách. 

20/11/16O nás

Možnost užití manželova spermatu k oplodnění i po jeho smrti

Rozhodnutí z Velké Británie – možnost užití manželova spermatu i po jeho smrti k oplodnění je osobnostní právo. 

14/09/16Judikáty EU  |  Rodinné právo

Aktuální judikatura Ústavního soudu ke střídavé péči

Přehled zásadních rozhodnutí ve vztahu ke střídavé péči - pro i proti nařízení střídavé péče. 

10/08/16Ke stažení  |  Rodinné právo

Návrh na určení otcovství - soud

Čím dál více klientů se na advokátní kancelář obrací s problémem, kdy žena nechce uznat otcovství muže k dítěti, odmítá souhlasné prohlášení, nechce jej zapsat do rodného listu a brojí i proti soudnímu řízení. Existuje jednoduché řešení. 

05/08/16Komentáře  |  Rodinné právo

Kdy uveřejnění fotografií z utajené svatby celebrit porušuje jejich právo na soukromí

Započala sezóna svateb, ať už méně známých či více známých osobností. Jaké jsou hranice přípustného zásahu do soukromí?

04/07/16Události  |  Ochrana osobnosti

Duševní zdraví soudního znalce je věcí veřejného zájmu

Duševní stav soudního znalce je věcí veřejného zájmu, k naplnění výjimky z ochrany soukromí je nutno naplnit kritéria pro to, aby byla dána přednost ochraně svobody projevu.

23/06/16Judikáty ESPL  |  Ochrana osobnosti

Svěření dětí do péče rodičů

Advokátka JUDr. Eva Ondřejová v rozhovoru pro Český rozhlas Region na téma bránění ve styku s dětmi. Více zde.

05/01/16O nás  |  Rodinné právo