Ochrana dobré pověsti proti českému vydavatelství

17/09/15 | Aktuální případ

Klient byl nucen podat žalobu na ochranu dobré pověsti proti vydavateli časopisu Týden pro nepravdivý, zavádějící a neprofesionální článek. Dne 29.5.2015 byl Městským soudem v Praze vyhlášen rozsudek.

Klient byl nucen podat žalobu na ochranu dobré pověsti proti vydavateli časopisu Týden pro nepravdivý, zavádějící a neprofesionální článek. Dne 29.5.2015 byl Městským soudem v Praze vyhlášen rozsudek, kterým bylo jednoznačně potvrzeno, že vydavatelství předmětným článkem zasáhlo do dobré pověsti společnosti,  a to uvedením nepravdivých skutečností.

Společnost ve sporu získala zastání předních českých religionistů a psychologů. Žalované vydavatelství neprokázalo pravdivost napadených tvrzení. Naopak bylo svědeckými výpověďmi prokázáno, že autor článku jednal v rozporu s novinářskou etikou, když manipuloval s výpovědí odborníka, klamal ohledně své identity a účelu článku.

Společnost byla nucena vynaložit veškeré úsilí, aby vyvrátila nepravdivá tvrzení, která byla šířena prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Soud přihlédl ke všem těmto okolnostem a jednoznačně konstatoval zásah do dobré pověsti společnosti, neboť předmětný článek obsahoval nepravdivé skutečnosti. Klient po ročním soudním sporu získal veřejnou omluvu a předmětné články byly ze zpravodajských serverů staženy.

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně