Reklamace zájezdu

16/07/15 | Události

S přibývajícími dotazy klientů k tématu zkažené dovolené je nutno upozornit na změnu lhůty k podání reklamace  - a to pouze 1 měsíc od skončení zájezdu. Doporučuje se předně řešit vadu zájezdu přímo na místě se zástupcem pořadatele zájezdu.

S přibývajícími dotazy klientů k tématu zkažené dovolené je nutno upozornit na změnu lhůty k podán reklamace  - a to pouze 1 měsíc od skončení zájezdu. Doporučuje se předně řešit vadu zájezdu přímo na místě se zástupcem pořadatele zájezdu. Po návratu ze zájezdu reklamujte vady písemně u cestovní kanceláře nebo u zprostředkovatele. V průběhu zájezdu si pořiďte důkazy – fotografie (špíny, pokoje, sociálního zařízení, kuchyně, zvířat, plísně apod.), zajistěte svědky (zejména u hluku). Reklamace musí být vyřízena do třiceti dnů. Kromě toho můžete žádat náhradu újmy za narušení dovolené – náhradu za zkaženou dovolenou, tedy za stres a problémy způsobené vadou zájezdu. Dále můžete přímo na místě žádat odstranění vady zájezdu ve Vámi stanovené lhůtě, pokud nedojde v nápravě a stav je neúnosný, můžete si zajistit náhradu sami a následně žádat náhradu nákladů po pořadateli. Obdobně se užijí tato pravidla na odškodnění u dětských táborů a samotném ubytování.

Ke škodě na vnesené věci, na odložených věcech a za újmu za narušení dovolené blíže zde.

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně