Novinky / články

Celkem: 63  1 2 3 4 5 6 7 8 9..

Nový občanský zákoník sjednocuje dřívější dvojkolejnost úpravy licence, která se pro autorské právo řídila autorským zákonem a pro práva vyplývající z duševního vlastnictví obchodním zákoníkem. Licenční smlouva je upravena v ust. § 2358 a násl. NOZ. Více

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně