Novinky / články

Celkem: 46 ..2 3 4 5 6 7 8 9 10

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva projednával 9. července 2014 stížnost Delfi AS, týkající se odpovědnosti internetového zpravodajského portálu za urážlivé komentáře svých čtenářů. Rozsudek bude vynesen do konce července. Více

Nový občanský přinesl zásadní změnu ve zrušení paušálních ohodnocení náhrady za ublížení na zdraví a životě. Soud tak bude určovat výši náhrady dle svého vlastního uvážení s ohledem na každý jednotlivý případ. Nejvyšší soud vypracoval Metodiku k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 Nového občanského zákoníku.  Více

Ochrana osobnosti při neoprávněném fotografování

13/07/14 | Aktuální případ

Pořízení a užití fotografií člověka bez jeho souhlasu je zásahem do jeho práva na podobu, soukromí, ale i cti a důstojnosti a v některých případech i rodinného života. Obdobně jsou chráněny audio záznamy a jiné projevy osobní povahy. Blíže Flyer Advokátní kanceláře

Nový občanský zákoník sjednocuje dřívější dvojkolejnost úpravy licence, která se pro autorské právo řídila autorským zákonem a pro práva vyplývající z duševního vlastnictví obchodním zákoníkem. Licenční smlouva je upravena v ust. § 2358 a násl. NOZ. Více

Provozovatel vyhledávače musí vymazat ze zobrazeného seznamu výsledků vyhledávání provedeného na základě jména osoby odkazy na webové stránky zveřejněné třetími osobami a obsahující informace týkající se této osoby.  Více

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně