Novinky / články

Celkem: 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Klient byl nucen podat žalobu na ochranu dobré pověsti proti vydavateli časopisu Týden pro nepravdivý, zavádějící a neprofesionální článek. Dne 29.5.2015 byl Městským soudem v Praze vyhlášen rozsudek. Více

K čemu je opatrovnická rada užitečná, je vhodná v mé situaci? Jak ustanovit opatrovnickou radu? Dvě základní otázky, na které se klienti nejčastěji dotazují. Jak tento nový institut v praxi funguje a jaké jsou důvody k tomu, proč uvažovat o opatrovnické radě? Více

Ochrana osobnosti při neoprávněném fotografování

13/07/14 | Aktuální případ

Pořízení a užití fotografií člověka bez jeho souhlasu je zásahem do jeho práva na podobu, soukromí, ale i cti a důstojnosti a v některých případech i rodinného života. Obdobně jsou chráněny audio záznamy a jiné projevy osobní povahy. Blíže Flyer Advokátní kanceláře

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně