Novinky / články

Celkem: 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9..

Ochrana osobnosti při neoprávněném fotografování

13/07/14 | Aktuální případ

Pořízení a užití fotografií člověka bez jeho souhlasu je zásahem do jeho práva na podobu, soukromí, ale i cti a důstojnosti a v některých případech i rodinného života. Obdobně jsou chráněny audio záznamy a jiné projevy osobní povahy. Blíže Flyer Advokátní kanceláře

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně