Příčiny rozvodu s cizincem

28/11/17 | Z médií

Důvody pro rozvod českých manželství jsou poměrně dobře zmapována. Za nejčastější důvod se označuje „nesoulad povah, odlišné názory a vzájemné odcizení“. Jak je to však u mezinárodních manželství? Jsou problémy stejné nebo hrají roli při rozpadu vztahu i další faktory. 

Důvody pro rozvod českých manželství jsou poměrně dobře zmapována sociology, psychology a z praxe naší advokátní kanceláře se příčiny shodují. Za nejčastější důvod se označuje „nesoulad povah, odlišné názory a vzájemné odcizení“. Za ním však stojí většinou některý z těchto problémů – nevěra, peníze, děti a příbuzní. Co stálo za odcizením se dvou lidí, kteří spolu mají děti, není jednoduché rozklíčit. Zda tedy, když žena či muž tvrdí, že nevěra přišla až poté, co jejich vztah už neměl budoucnost, je pravda nebo jen defensiva, zda nedostatkem péče o druhého lze odůvodnit nevěru apod. Samozřejmě jsou pak výjimky, které nelze obhájit „optikou druhé strany“, kam patří násilí, alkoholismus, lenost, psychická šikana, lakomost či jiné lidské mindráky.

Jak je to však u mezinárodních manželství? Jsou problémy stejné nebo hrají roli při rozpadu vztahu i další faktory. Tento článek není psán psychologem, sociologem, ale čistě z pohledu advokáta kanceláře, která zastupuje celou řadu mezinárodních párů a věřím, že tak lze již dospět k některých zobecněním. Možná tato stať může sloužit jako návod ještě nesezdaným párům k tomu, na co si dát pozor, čemu se vyvarovat, aby se eliminovala rizika krachu vztahu, a to ještě předtím, než se narodí společné děti.

Lidé jsou na světe všude stejní, stejné povahové rysy lidí se projeví jak u Brita, tak Čecha, ale přece jen historie našich zemí jsou odlišné, stejně tak přístupy k opačnému pohlaví, životu, materiálnímu zázemí a životním hodnotám.

Většina rozvodů manželství, kterých jsem byla svědkem, začala velmi slibně, dokonce trvala delší dobu než česká manželství, zásadní zvrat však vždy přišel s dětmi. Američan, Kanaďan, Angličan, Ital, Španěl, Švéd jsou okouzlující, rádi cestují, nemají problém se usadit v České Republice poté, co zjistí, že je tady život přece jen levnější a pohodovější než v jejich zemích, kde sice vydělají více, ale svůj dům si nepořídí. Manželství se uzavře v zahraničí, někdy kvůli rodinám v Čechách, poté přijde stěhování do České republiky a po nějakém čase také děti a přibude majetek. V jaké fázi se to pokazí? Přichází několik obecných scénářů:

Manžel cizinec nenachází práci, kterou si vysnil. Výuka angličtiny tolik nevydělává, manažerské pozice v mezinárodních firmách jsou časově náročné, bez znalosti českého jazyka není možné nalézt práci v českých firmách.

Manželka Češka nechce zůstat na mateřské a rodičovské dovolené věčně, přece jen příspěvek nepokrývá náklady ani na dítě, natož její potřeby, začne pracovat na půl úvazku a požaduje, aby se manžel cizinec začal o dítě aktivněji starat.

Manželé Češka a cizinec začínají mít jiné představy o výchově dítěte. Předně nastupuje konflikt ve vztahu k úklidu. Manželka Češka vyžaduje, aby dítě jedlo u stolu, nerozmazávalo čokoládu na nové sedačce, uklidilo si hračky a oblečení se nepralo se všemi barvami dohromady. Své dítě dokáže pokárat verbálně, někdy plácne po ruce nebo po zadku, pokud neposlouchá. Manžel cizinec toto chování nechápe, považuje ho za hrubé a nemateřské, dokonce plácnutí po zadku za fyzické týrání a verbální pokárání za týrání psychické.

Manželka Češka vybere školku, manžel cizinec s ní nesouhlasí a navrhne, že se o dítě postará sám doma, aby mělo rodinnou péči, namísto péče neformální státní. S tím je spojen úbytek příjmů, manželova frustrace. Manželka začne vydělávat na celý chod rodiny.

Rodiče Česky začínají vstupovat do hry, buď se jim nelíbí to, že dcera táhne domácnost nebo, že vnoučata navštěvují školy, kde nedostávají známky, či jejich zeť polyká denně antidepresiva. Rodiče cizince jsou sice daleko, ale přece jen existuje Skype a s ním spousta informací, např. o bývalých kamarádkách ze střední, co jsou rozvedené a tak chápající, ne jako ta Češka.

A další druhy konfliktů, které mohou skončit vážně? Nepochopený blízký vztah manželky Češky s jejím bývalým českým přítelem z doby mládí. Český manžel, který manželce cizince nerad ukazuje svoje příjmy, jako OSVČ vykazuje vyšší než reálné náklady, na koupi všech nemovitostí a movitých věcí má smlouvu o půjčce či daru se svými rodiči. Nebo manžel Čech, co manželce cizince strhává polovinu mateřské za účelem srovnání příspěvků na chod domácnosti, v Čechách je přece rovnost pohlaví.

Co z toho plyne, určitě tato manželství nemusí skončit tragicky, manželé se nemusí ocitnou v těchto situacích a zcela jistě je mohou lépe zvládnout. Ale ještě dřív, než dojde ke sňatku a následně k dětem, zjistěte, zda jste schopni tyto odlišnosti Vašeho protějšku obdivovat až nastanou krizové situace. Zda tedy ta roztomilost, kdy manžel přichází v pohorkách do bytu Vás v budoucnu, až se projde v botách po koberci, na který musíte šetřit celý měsíc, Vás jednou nepřivede do soudní síně. Zda roztomilé děti jeho příbuzných, které nikdo nenapomene, když svůj narozeninový dort roztáhnou po celém domě, Vás jednou nebudou děsit u Vás doma, když chcete svému dítěte dát řád a usilujete o jeho vzdělání.

Kulturní odlišnosti jsou zajímavé, jistě obohacující, ale z praxe vyplývá, že ne všichni je dokáží akceptovat a zvládnout v krizových situacích. Výše jsou uvedené nejčastější obecné problémy.

Tyto případy ilustrují problémy, pokud se manželé nachází v České republice a jejich děti zde mají obvyklý pobyt. České soudy jsou pak příslušné k rozhodování o dětem. Co se týče rozvodu a práva, které se na něj uplatní a s tím související majetkové vypořádání a výživné jsou otázky složitější a byly obsahem předešlého článku. Pokud vztahové problémy nastanou v zahraničí, i když je manželka či manžel občanem České republiky, nelze spoléhat na náš stát a právní systém. Vše určuje obvyklý pobyt dítěte, poslední společné bydliště manželů. Častým omylem je domnívat se, že občanství pomůže nebo, že situace je jiná, když se dítě narodilo v České republice.

Poslední kapitolou jsou cizinci usazení v České republice, oba manželé jsou tedy cizinci, ať už z jednoho států nebo různé národnosti. Usadí se zde kvůli práci nebo prostě jen proto, že je v Praze hezky. V případě rozpadu manželství se na ně uplatní česká jurisdikce. Pro tyto páry nemám žádná zobecnění, ale častým jevem je, že za jejich krachem manželství stojí Češka, která je odlišná od cizinek. Pozor ale na důsledky těchto odlišností v budoucnu, zvlášť, byl-li cizinec přece jen zvyklý na něco jiného. Třeba, že před Vánočními svátky se v bytě neuklízí...a nemyjí okna.

Eva Ondřejová, advokátka

1. Pro zobecnění jsou použity příklady manželství s euroatlantickým elementem. V případě rozvodů jiných národností manželů a manželek, jako je Indie, Pákistán, Blízký východ, Izrael, Jižní Afrika, Egypt je výše uvedené neaplikovatelné, jedná se o zcela jiné problémy, které vedou k rozpadu manželství a troufám si říct, že zcela nesrovnatelné. Specifika mají také manželství ruská, středoevropská, chorvatská. Problematika bude předmětem navazujících článků.

2. Výše uvedené obecné problémy jsou ilustrativní a nejsou shodné s žádným případem advokátní kanceláře.

3. Každý rozpad manželství je specifický a nelze nalézt jen jednu hlavní příčinu nebo chybu jen u jednoho z manželů. Výše uvedené ilustrativní případy nelze beze všeho brát jako negativa.

17.11.2017 / Ke stažení zde

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně