Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France

04/05/15 | Judikáty ESPL

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva projednává věc monackého knížete Alberta II. Dne 15. dubna 2015 se konalo ústní jednání. Případ se týká práva na soukromí a pověsti úřadujícího panovníka Monaka a práva na svobodu projevu francouzského magazínu Paris-Match (Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France (App. no. 40454/07). 

V roce 2005 bývalá milenka monackého prince Alberta II. (Nicole Coste, letuška) veřejně prohlásila, že je matkou jeho nelegitimního potomka, a že žije spolu s dítětem v princově apartmánu v Monaku. Francouzská, německá i britská média s ní otiskli rozhovor. Princ Albert zažaloval magazín Paris-Match za zásah do jeho soukromí. Francouzské soudy uznaly, že článek a doprovodné fotografie prince a dítěte zasáhly do nejcitlivější oblasti jeho života a nebyly předmětem veřejného zájmu. Národní soudy konstatovaly, že došlo k újmě na osobnostních právech, která se nedá napravit, neboť fakt o tom, že je otcem dítěte, je nyní veřejně známý. Princi bylo přiznáno zadostiučinění ve výši 50.000 EUR a magazín musel otisknout rozsudek. V mezidobí se princ Albert veřejně k nelegitimnímu dítěti přihlásil.

Vydavatelství podalo stížnost k ESPL, neboť se domnívalo, že francouzské rozsudky porušily právo na svobodu projevu a právo na informace dle čl. 10 Úmluvy.  Dne 12. června 2012 ESPL rozhodl, že byl porušen čl. 10 Úmluvy, neboť národní soudy dostatečně nerozlišily povahu informace, tedy, zda se jednalo o informaci, která tvoří součást veřejné debaty a zájmu, anebo pouhou privátní informaci. Zájem matky a zájem dítěte na uznání jeho existence a jeho identity měl být brán v potaz. Dle soudu nebyl proveden test proporcionality mezi předmětnými právy. Věc byla předložena Velkému senátu dne 13. října 2014 na žádost francouzské vlády.

Na stranu médií se přiklonily neziskové organizace, londýnská Legal Defence Initiative (MLDI) intervenovala jako třetí osoba s vyjádřením, které podpořil The New York Times, The Guardian, Reuters, NRC Media a Il Fatto Quotidiano. Zdůraznilo, že matka dítěte dobrovolně vystoupila v médiích a dítě má právo na to, aby jeho identita a existence byla uznána. Nadto je nutné přihlédnout k roli, jakou dnes kníže Albert II. monacký zaujímá, tedy jako úřadující evropský monarcha. 

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně