Succesful case in respect of protection of goodwill

17/09/15 | Current case

The client filed the defamation claim for protection of the goodwill of his company for untrue and misleading article in magazine Tyden. The Court has decided fully in our favour.

Klient byl nucen podat žalobu na ochranu dobré pověsti proti vydavateli časopisu Týden pro nepravdivý, zavádějící a neprofesionální článek. Dne 29.5.2015 byl Městským soudem v Praze vyhlášen rozsudek, kterým bylo jednoznačně potvrzeno, že vydavatelství předmětným článkem zasáhlo do dobré pověsti společnosti,  a to uvedením nepravdivých skutečností.

Společnost ve sporu získala zastání předních českých religionistů a psychologů. Žalované vydavatelství neprokázalo pravdivost napadených tvrzení. Naopak bylo svědeckými výpověďmi prokázáno, že autor článku jednal v rozporu s novinářskou etikou, když manipuloval s výpovědí odborníka, klamal ohledně své identity a účelu článku.

Společnost byla nucena vynaložit veškeré úsilí, aby vyvrátila nepravdivá tvrzení, která byla šířena prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Soud přihlédl ke všem těmto okolnostem a jednoznačně konstatoval zásah do dobré pověsti společnosti, neboť předmětný článek obsahoval nepravdivé skutečnosti. Klient po ročním soudním sporu získal veřejnou omluvu a předmětné články byly ze zpravodajských serverů staženy.

Video channel

YT EO Subscribe Subscribe

Contact

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Prague 1 Detailed contacts