Impersonation Twitter liability in the Czech Republic

13/12/15 | Events

False Twitter account's liability. Eva Ondřejová in the news for the Czech Tv

Je nutné rozlišit dvě situace:

  1. Zda si autor Twitterového profilu neoprávněně přivlastnil cizí osobnost, tedy jméno a podobu bez souhlasu dotčené osoby, a to za účelem její dehonestace, klamání, podvodu nebo pro vlastní prospěch
  2. Zda se jedná o parodující či fanouškovské profily, kdy zakladatel profilu užije osobnostní atributy, ale pro účely parodie nebo fanouškovství

V prvním případě lze hovořit o zásahu do osobnostních práv dotčené osoby, zejména do práva na podobu, soukromí a jména a dle obsahu tweetu i do práva na čest a důstojnost či rodinný život.  Lze se domáhat odstranění i zablokování profilu přímo u Twitteru, prostřednictvím aplikace, online formuláře. Pokud však došlo tímto jednáním k újmě a náprava ve formě odstranění není dostatečná, lze se bránit prostředky práva na ochranu osobnosti, tedy podat žalobu na ochranu osobnosti s návrhem na morální či peněžitou satisfakci.

Ve druhém případě, tedy u parodujících či fanouškovských profilů, se jedná o výkon práva na svobodu projevu. Parodie, satira, kritika je součástí práva na svobodu projevu a je chráněna. Dle závazných pravidel Twitteru parodující profil má splňovat obecnou politiku Twitteru a nést v bio – tedy krátkém textu u názvu profilu, který popisuje o koho jedná, že je účet falešný. Postačí označení „fake“, nebo „fan“. Rovněž jméno účtu by mělo naznačovat, že se jedná o falešný profil. Co se týče obecných pravidel, tweety by neměly být vulgární, hrubé, zneužívat osobnostní práva či ochrannou známku či jinak nepřiměřeně zasahovat do práv dotčené osoby. Je nutné vzít v potaz u parodujících profilů o koho se jedná, tedy zda o osobu veřejného zájmu, která musí snést vyšší míru kritiky, je nutné se také zabývat, zda profil je používán přiměřeným způsobem.

V České republice existuje řada parodujících profilů, mezi nimi je pan prezident Zeman, jeho tiskový mluvčí, pan Ovčáček, pan poslanec Schwarzenberg či kardinál Vlk, ze kterých je bezesporu zřejmé, že se jedná o parodii. ČR je liberální země, která hájí svobodu projevu, zejména v oblasti parodií a satiry, důkazem je Švejk, česká soda a Twitter je jen z dalších možností, jak parodii vyjádřit a je to médium, které toto umožňuje.

Samozřejmě u profilů, které chtějí pouze osobu dehonestovat, ublížit, zastrašit, ponížit  nebo využít pro vlastní prospěch (např. u celebrit), jedná se o zásah do osobnostních práv a zakladatel nese odpovědnost jak za založení profilu, tak za jeho obsah. Jednání je tedy postižitelné v civilní rovině, ale lze uvažovat i o rovině trestní, tak jako v zahraničí, např. ve Velké Británii či Kalifornii (pomluva či poškozování cizích práv). Příkladem může být falešný profil učitele sloužící k dehonestaci ze strany studentů, využití celebrit k podvodům apod. 

V případě europoslance Ransdorfa, mám-li správné informace, v bio bylo uvedeno, že se jedná o falešný profil a tweety žádných způsobem nebyly hrubé či závadné v právním smyslu. V tuto chvíli byl již profil odstraněn, tedy ani závadný stav netrvá.

Video channel

YT EO Subscribe Subscribe

Contact

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Prague 1 Detailed contacts