Divorce and trust in the Czech law28/01/24  |  Articles  |  Family law

Stále častěji při rozvodech, vypořádání společného jmění manželů, dědictví nebo ochrany rodinného majetku řešíme otázku svěřenských fondů.


Stále častěji při rozvodech, vypořádání společného jmění manželů, dědictví nebo ochrany rodinného majetku řešíme otázku svěřenských fondů.

Svěřenský fond může sloužit zejména jako ochrana majetku při vypořádání SJM, v případě úmrtí jednoho z manželů, kdy se jedná o rodiny s vícero potomky z předchozích vztahů, dále také jako ochrana před finanční historií a podnikání partnera, při ekonomické nerovnosti partnerů vstupujících do manželství (typicky jeden bohatý, druhý nikoliv a je zde požadavek na předmanželskou smlouvu) a konečně jako ochrana před rozdrobením rodinného majetku v případě rozvodu. 

Svěřenský fond je vhodným řešením pro případy, kdy chcete zajistit své blízké, např. manželky, partnera v registrovaném partnerství, své starší rodiče či nemocné dítě, nevlastní dítě. Stejně tak ho lze nastavit jako nástroj ke správě výživného. 

Svěřenský fond sloužící k ochraně firemních aktiv lze rovněž užít na ochranu rodinně-právních vztahů a k ochraně rodinného soukromí. 

Poskytujeme zakladatelům poradenství, jak nastavit strukturu fondu – podmínky pro obmyšleného, ustanovení správce, dohlížitele, rodinného výboru, a to jak u osobního svěřeneckého fondu, tak rodinného svěřeneckého fondu a obchodního svěřeneckého fondu. 

Pomohli jsme vysokopříjmovým klientům či movitým podnikatelským rodinám s rodinnými závody, jak udržet celistvost majetku v důsledku chyb nebo rozdílných názorů jednotlivých členů rodiny. Zajistili jsme mezigenerační transfer majetku a ekonomické zajištění členů rodiny.