Byznys s urážkami30/11/22  |  Company  |  Defamation

Jsou urážky Soukupa a Hanychové protiprávní? 


Prodává bulvár – jejich drby, skandály, odhalování soukromí? Ano, lidem se to líbí.  Dosud se předpokládalo, že je to pomyslné společenské dno. Přichází ale další forma „zábavy“, která společenské normy snižuje o další úroveň. Urážky. A ty také prodávají. 

Na veřejnosti se ukazují jedinci, jejichž cílem je pourážet veřejné osoby, zkritizovat je způsoby za hranou slušnosti a rozvířit tak okolo sebe i obětí negativní zájem. Zatím to lidi šokuje, brzy si mohou zvyknout, stejně jako na bulvár. Je takové jednání pouze bizarní, nemorální nebo i protiprávní?

Naše kancelář dostala tuto otázku a zde je odpověď:

Osoby veřejně známé musí snést vyšší míru přípustné kritiky, stejně tak jako osoba veřejně činná. Kritika však musí mít reálný základ, být postavena na objektivních kritériích, souvisejících s jednáním dané osoby, a nesmí sloužit pouhé samoúčelné dehonestaci. Forma kritiky, včetně užití výrazových prostředků, má být přiměřená. Pokud kritika směřuje pouze ke zesměšnění dané osoby bez bezprostřední souvislosti a návaznosti na její chování, pak neplní svou funkci. Jedná se o šikanu a zásah do osobnostních práv, zejména jedná-li se o kritiku, která je veřejná a může mít objektivně dopad do cti, soukromí, důstojnosti, rodinného či pracovního života dané osoby.

Pokud urážka obsahuje nikoliv jen kritiku, ale i skutkové tvrzení, jedná se o pomluvu. Skutková tvrzení musí být pravdivá a osoba, která je pronáší, nese odpovědnost za to, že případně neunese důkazní břemeno. Jakmile je proneseno tvrzení, klidně i relativizované (uvedené se slovy „prý, asi, možná, myslím si, že ten je…), daná osoba je v případě nepravdivého výroku odpovědna za zásah do osobnostních práv, zejména do cti, důstojnosti, dobré pověsti, rodinného i případně pracovního života. V případě vážných zásahů se lze domoci ochrany i v rovině trestněprávní.