JUDr. Bohdan Chrenovský Advokátní koncipient


JUDr. Bohdan Chrenovský se ve své praxi zaměřuje primárně na oblasti řešení sporů, práva obchodních korporací, insolvenčního práva a exekucí. Těmto oblastem se věnoval i na vědecké úrovni, přičemž za jeho odbornou práci zaměřenou na problematiku insolvenčního práva se v roce 2021 stal laureátem prestižní Ceny Randovy nadace, a dále publikoval odborné články v oblasti insolvenčního práva.

Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zakončil v roce 2021, a zároveň během studií nabyl rozsáhlých praktických zkušeností. V letech 2018 až 2022 působil jako paralegal a později jako advokátní koncipient v předních mezinárodních advokátních kancelářích Allen & Overy a Dentons, kde se podílel na poskytování právních služeb významným nadnárodním i tuzemským obchodním korporacím, finančním institucím (zejména bankám), jakož i dalším podnikatelským subjektům. V rámci své praxe má rovněž zkušenosti se zastupováním akcionářů a společníků obchodních korporací v akcionářských sporech, resp. sporech mezi společníky. V rámci pro bono činnosti poskytoval právní služby také neziskovým organizacím.

JUDr. Bohdan Chrenovský poskytuje právní služby taktéž v jazyce anglickém a ruském.


Publikace

  • Kapitola v knize Software (počítačový program) jako součást majetkové podstaty in Sedláček, M., Střeleček, T. a kol. Civilní právo a nové technologie. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7676-503-0.
  • Článek Software (počítačový program) jako součást majetkové podstaty in Soukromé právo, ročník X, číslo 10/2022. Praha: Wolterd Kluwer. ISSN 2533-4239.
  • E-book Ondřejová, E. Chrenovský, B. Právní minimum pro influencery. 2022.
  • Kapitola v knize Zvláštní povinnost doplnit majetkovou podstatu upadnuvší obchodní korporace in Sedláček, M., Střeleček, T. a kol. Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním. Speciální problémy. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7676-244-2.