Mgr. Jan Schneider Advokátní koncipient


Mgr. Jan Schneider se ve své praxi zaměřuje primárně na oblast práva rodinného pro českou a zahraniční klientelu, práva na ochranu osobnosti a práva trestního. Věnuje se rovněž legislativní činnosti v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, a to především v oblasti rodinného práva, a pravidelně publikuje. V advokátní kanceláří působí již od roku 2016 a stojí za řadou úspěšných sporů.

Mgr. Jan Schneider poskytuje právní služby taktéž v jazyce anglickém.