Tereza Procházková Paralegal


Tereza Procházková je studentkou pátého ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia se věnuje převážně právu občanskému, zejména pak rodinnému právu a ochraně osobnosti. V rámci studia absolvovala také půlroční stáž u Městského soudu v Praze, kde získala zkušenosti zejména z oblasti práva správního. V Advokátní kanceláří AK Ondřejová & partner působí jako právní asistentka od roku 2021.