JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D. Advokátka


JUDr. EVA ONDREJOVÁ, LL.M., Ph.D., působí jako advokátka. Má mnohaleté zkušenosti v oblasti ochrany osobnosti, mediálního práva a rodinného práva. Věnuje se právu nejen v rovině praktické, ale i teoretické, když publikuje v předních odborných právních časopisech a na svých blozích, které byly zařazeny mezi top blogy v oblasti mediálního práva. Spolupracuje se zahraničními partnery díky své jazykové vybavenosti a studiem v zahraničí na prestižní londýnské univerzitě Queen Mary, University of London. V rodinném právu zastupuje řadu zahraničních klientů, u českých klientů se specializuje na smírné řešení sporů. Byla oceněna Talentem roku 2013 v prestižní právnické soutěži Právník roku. Spolupracuje s Centrem právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy a vyučuje na univerzitách.

JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D. poskytuje právní služby v jazyce anglickém, německém a italském. Díky zahraničním zkušenostem a partnerům, neustálému vzdělávání advokátní kancelář svým klientům poskytuje nové možnosti, inovativní a efektivní přístup při řešení právních otázek. Osobní a profesionální přístup je přidanou hodnotou poskytovaných služeb. Pravidelně poskytuje médiím rozhovory a stanoviska k aktuálním kauzám.


Publikace

  • Kniha Jak se vyhnout válce Roseových aneb Právní minimum nejen pro manželstvíEuromedia, 16.4.2020
  • Skripta LEŠKA, Rudolf a Eva ONDŘEJOVÁ. Základy marketingového práva a práva duševního vlastnictví. Fundamentals of Marketing Law and Intellectual Property Law. Praha: Vysoká Škola finanční a správní, a.s., 2018. 138 s. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-173-6. 
  • Kniha Ochrana osobnosti v common law a v českém právu, Leges, 2016, str. 256, ISBN: 978-80-7502-164-9, monografie
  • Kniha Zneužití práva, Publikace Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Tichý, L., Maslowski, S., Troup, T., a kol. , Praha, 2016, Eva Ondřejová – Zneužití práva v oblasti ochrany osobnosti  
  • Anglická příručka rodinného práva: A Foreigner’s Guide to Czech Family Law, How to avoid the pitfalls of the Czech Family Law system, First Edition, 2021, Prague: Powerprint ISBN 978-80-270-9732-6 ISBN: 978-80-270-9733-3 (online publication)
  • Odborné časopisy Právní prostor, Epravo, Bulletin Advokacie, Právní rozhledy