Mediální právo


Eva Ondřejová disponuje dlouholetými zkušenostmi se zastupováním mediálních společností v soudních sporech a poskytováním právního poradenství. Devizou kanceláře je orientace nikoli pouze na klasická média jako je tisk, rozhlas a televize, ale i na nová média - digitální média, sociální sítě, blogy, mikroblogy a online gambling. V rámci řešení jejich regulace a souvisejících praktických problémů přináší inovativní a dlouhodobé řešení se zohledněním budoucích trendů.

Díky mezinárodní zkušenosti v britských předních vydavatelských domech a svým zahraničním partnerům a konzultantům z více než 15 zemí poskytujeme špičkové služby a bezchybnou práci na nejvyšší dostupné úrovni. Získáváme tak nejaktuálnější informace z oblasti, srovnáním jurisdikcí přicházíme na nová řešení v našem právním řádu a díky kontaktům s předními kapacitami v oboru lze vždy nalézt řešení pro naše klienty.

Eva Ondřejová patří mezi přední autory zabývající se masmédii a seznamuje své klienty s překlady judikatury Evropského soudu pro lidská práva a klíčovými rozhodnutími evropských zemí, která jsou v České republice jen těžko dostupná. Naši klienti jsou tak v trendech a řešení svých business modelů vždy o krok napřed ve srovnání s konkurencí.

Každá média mají svá vlastní specifika, business model a právní problémy. Specializujeme se na tato odvětví:

Tištěná média

zastupování vydavatelských domů v soudních sporech, poradenství před a po publikaci, mimosoudní dohody, závazková agenda – licenční smlouvy, reklama, zastupování v trestním řízení

Zejména se jedná o spory na ochranu osobnosti a střetu práva na svobodu projevu a informace či ochranu novinářského zdroje. Spory vyplývající z tiskového zákona, a to právo na odpověď a dodatečné sdělení. Další spornou agendou je ochrana osobních údajů a spory vyplývající z práva duševního vlastnictví.

Televize a rozhlas

zastupování před Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, poradenství před a po zveřejnění informací, reklama, sponzoring, samoregulace, poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví (autorské právo, ochranné známky, nekalá soutěž)

S danou oblastí souvisí video-on-demand, filmový průmysl a kina a video hry.

Elektronická média

zastupování ISP, mediálních společností a jednotlivců, komerčních i nekomerčních subjektů v případech souvisejících s online publikací

Jedná se převážně o spory o odpovědnost za obsah. Poradenství je poskytováno k obsahu a možné kolizi se zákonem, přeshraničnímu dopadu a případné kolize s právním řádem třetích zemí. Další oblastí je poskytování právního servisu týkajícího se online využití práv vyplývajících z duševního vlastnictví a reklamy. Vytváříme pro klienty smlouvy dle specifických požadavků jednotlivého odvětví. Komplementárně jsou poskytovány právní služby v oblasti E-commerce (B2B, B2C) a trestním řízení.

Reklamní právo

advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti právní úpravy reklamy, zejména podává závazná stanoviska ve vztahu k zákonnosti reklam, teleshoppingových spotů, vypracovává smlouvy (smlouva o reklamě, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o poskytování reklamního servisu, licenční smlouvy, obchodní podmínky), podává stanoviska k reklamním kampaním, teleshoppingovým spotům, zda jsou v souladu se zákony, směrnicemi a nařízeními, v souladu s ochranou spotřebitele, z pohledu nekalé soutěže, ochrany osobních údajů, ochranných známek, autorského práva, a to nejen u tradičních produktů, ale kosmetických výrobků, zdravotnických pomůcek, výrobků, výživy, výživy pro děti, zdravotnických pomůcek, alkoholu, cigaret apod.

zastupuje klienty ve správních řízeních s odpovědnými orgány (živnostenské úřady, SUKL, RRTV, krajské úřady)

Pro klienty pracujeme z důvodu specifických časových potřeb (časový harmonogram uveřejnění) a urgentních případech (předběžná opatření) nepřetržitě, rychle a diskrétně. Zájem pomoci klientům je vždy na prvním místě.

Eva Ondřejová publikuje v předních odborných právních časopisech a na svých blozích, které byly zařazeny mezi top blogy v oblasti mediálního práva. Spolupráce s Centrem právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy  a účasti na mezinárodních konferencích rovněž přispívájí k prohlubování znalostí v oblasti mediálního práva. Nad rámec své činnosti je organizátorem každoroční Moot Court Competition v Mediálním právu v Oxfordu.