Insolvenční právo


V oblasti insolvenčního práva nabízíme komplexní právní služby jak pro věřitele, tak i dlužníky. Pro naše klienty zajistíme přípravu insolvenčního návrhu nebo přihlášky pohledávky a následně je zastoupíme v rámci celého insolvenčního řízení, včetně případného zastoupení ve věřitelských orgánech. Při zastupování našich klientů pečlivě dohlížíme na činnost insolvenčního správce i ostatních účastníků insolvenčního řízení tak, aby řízení probíhalo efektivně. 

Jsme připraveni našim klientům pomoct při obraně před neoprávněnými nebo šikanózními insolvenčními návrhy, jakož i při následném uplatňování jejich nároků na náhradu škody způsobené těmito návrhy proti jejich navrhovatelům.

Dále zastupujeme věřitele, dlužníky, insolvenční správce i další osoby v incidenčních sporech, zejména ve řízeních o:

  • určení pravosti, výše či pořadí popřených pohledávek;
  • vylučovacích žalobách; a
  • odpůrčích žalobách.

Poskytujeme rovněž právní služby členům statutárních orgánů obchodních korporací v souvislosti s jejich povinností jednat s péčí řádného hospodáře a podat včasný insolvenční návrh, včetně zastupování v řízeních o náhradu újmy způsobené porušením této povinnosti. Stejně tak zastoupíme členy statutárních orgánů nebo insolvenční správce v řízeních o úpadkových deliktech.