Exekuce


V oblasti exekucí se zaměřujeme na poskytování právní podpory věřitelům i dlužníkům, a to v rámci všech fází exekučního řízení. 

Pro klienty v postavení věřitelů zajistíme veškerý servis nezbytný pro účinné vymáhání jejich nároků od vyhotovení exekučního návrhu až do skončení exekučního řízení, včetně zastoupení v případných incidenčních sporech. Naše advokátní kancelář spolupracuje s několika etablovanými úřady soudních exekutorů, se kterými komunikujeme a jednáme efektivně, což nám umožňuje v exekučním řízení postupovat bez zbytečných průtahů.

Klientům v postavení dlužníků nabízíme zastoupení v rámci celého exekučního řízení, přičemž dbáme na maximální ochranu jejich práv a oprávněných zájmů. V této souvislosti klientům asistujeme zejména při podání návrhu na odklad či zastavení exekuce, nebo také v incidenčních sporech.