Smluvní právo

Kvalitní smluvní dokumentace je základem dobrých smluvních vztahů a úspěchu v případném soudním sporu. Advokátní kancelář JUDr. Eva Ondřejová, LL.M. poskytuje komplexní právní poradenství  při přípravě, soupisu a revizi hlavních smluv a nepojmenovaných smluv, které jsou pro klienty navrženy dle konkrétní specifické situace. Základní oblasti smluvní závazkové agendy jsou:

Nemovitosti

V oblasti nemovitostí nabízí kancelář vyhotovení kupních a darovacích smluv nemovitých věci, dohody o převodu družstevního podílu, včetně ostatních úkonů spojených s transakcí (návrhy na vklad do katastru nemovitostí, výmazy věcných břemen).  Advokátní kancelář poskytuje možnost využití advokátní úschovy. Dále nájemní smlouvy na byty a domy, prostory sloužící k podnikání, smlouvy týkající se ubytovacího zařízení.

Další smluvní agenda

Smlouva o dílo

Licenční smlouvy. Více v sekci Duševního vlastnictví

Rodinné právo

Jedná se zejména o  předmanželské a manželské smlouvy, dohody související s rozvodem manželství, dohody o péči a výživě, dohody o vypořádání společného jmění manželů, kohabitační smlouvy pro nesezdané páry. Více v sekci Rodinného práva

Zaopatřovatelské smlouvy

Smlouvy týkající se korporací

Advokátní kancelář JUDr. Eva Ondřejová, LL.M. se podílela na významných akvizicích, právních due diligence a fúzí. Spolupracuje s auditorskou společností a daňovými poradci – www.danepo.cz

Nemovitosti

  • Kupní smlouva
  • Darovací smlouva
  • Dohoda o převodu družstevního podílu
  • Nájemní smlouva
  • Nájemní smlouva prostoru sloužícího k podnikání

Dodavatelsko-odběratelské smlouvy

Licenční smlouvy

Ke stažení

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně