Řízení před Evropským soudem pro lidská práva

Klienti se obracejí na kancelář při podání stížnosti z důvodu, aby eliminovali riziko, že se Soud nebude jejich stížností pro nepřípustnost zabývat. Je rovněž možno využít konzultaci k případné stížnosti. Povinnost být zastoupen nastává v případě, že Soud vyzve vládu k předložení písemného stanoviska ke stížnosti a v případě ústního jednání.

Kancelář disponuje dostatečnost jazykovou vybaveností angličtiny jako úředního jazyka Soudu.

Podání stížnosti ani řízení před Soudem není zpoplatněno. V případě úspěchu ve věci Soud může přiznat náhradu nákladů vynaložených na národní úrovni a v řízení před Soudem. Soud přiznává náhradu pouze ve vztahu k nákladům, které vznikly v souvislosti s porušením úmluvy. V případě neúspěchu stížnosti se náklady státu nehradí. 

E: eva.ondrejova@ondrejova.cz
T: +420 777 086 287

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně