Novinky / články

Celkem: 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9..

Přehled zásadních rozhodnutí ve vztahu ke střídavé péči - pro i proti nařízení střídavé péče.  Více

Smluvní odpovědnost a citelné pokuty lze sjednat i ve smlouvě o reklamě a propagaci. Stáhněte si základní verzi smlouvy o reklamě dle nového občanského zákoníku k užití např. při umístění loga Vaší společnosti na sportovních či kulturních akcích, serveru apod. Více

Jaká práva má přítel a přítelkyně? Jak lze chránit práva nesezdaných párů? Právní úprava života na psí knížku lze řešit jednoduše - tzv. kohabitační smlovou Více

Nový občanský zákoník sjednocuje dřívější dvojkolejnost úpravy licence, která se pro autorské právo řídila autorským zákonem a pro práva vyplývající z duševního vlastnictví obchodním zákoníkem. Licenční smlouva je upravena v ust. § 2358 a násl. NOZ. Více

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně