Novinky / článkyJudikáty ESPL


Co dělat, kdy manželka/manžel opustí rodinu i s dětmi a znemožňuje kontakt?

Rozvod není jednoduchý, po osobní, ale i po právní stránce. Pokud navíc rodiče do sporu vtáhnou i děti, je situace nejkomplikovanější. Klasický scénář je, že manželka či manžel opustí rodinu a ten druhý přestane mít možnost své dítě vidět, natož o něj pečovat.

12/03/17Judikáty ESPL  |  Rodinné právo

Duševní zdraví soudního znalce je věcí veřejného zájmu

Duševní stav soudního znalce je věcí veřejného zájmu, k naplnění výjimky z ochrany soukromí je nutno naplnit kritéria pro to, aby byla dána přednost ochraně svobody projevu.

23/06/16Judikáty ESPL  |  Ochrana osobnosti

Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva projednává věc monackého knížete Alberta II. Dne 15. dubna 2015 se konalo ústní jednání. Případ se týká práva na soukromí a pověsti úřadujícího panovníka Monaka a práva na svobodu projevu francouzského magazínu Paris-Match (Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France (App. no. 40454/07). 

04/05/15Judikáty ESPL  |  Ochrana osobnosti

Delfi proti Estonsku

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva projednával 9. července 2014 stížnost Delfi AS, týkající se odpovědnosti internetového zpravodajského portálu za urážlivé komentáře svých čtenářů. Rozsudek bude vynesen do konce července.

20/07/14Judikáty ESPL  |  Ochrana osobnosti