Vydání knihy - Základy marketingového práva v češtině a angličtině

26/01/21 | Ke stažení

Advokátka jako spoluautorka vydala skripta Základy marketingového práva a práva duševního vlastnictví. Fundamentals of Marketing Law and Intellectual Property Law.

Dvojjazyčná (čeština, angličtina) skripta obsahující základy práva duševního vlastnictví a mediálního práva (tisk, televize, internet, ochrana osobnosti, nekalá soutěž) s exkurzem do reklamního práva.

LEŠKA, Rudolf a Eva ONDŘEJOVÁ. Základy marketingového práva a práva duševního vlastnictví. Fundamentals of Marketing Law and Intellectual Property Law. Praha: Vysoká Škola finanční a správní, a.s., 2018. 138 s. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-173-6.

K objednání: https://wwwvsfscz/?id=1090&cislo=2202

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně