Co dělat, kdy manželka/manžel opustí rodinu i s dětmi a znemožňuje kontakt?

12/03/17 | Judikáty ESPL

Rozvod není jednoduchý, po osobní, ale i po právní stránce. Pokud navíc rodiče do sporu vtáhnou i děti, je situace nejkomplikovanější. Klasický scénář je, že manželka či manžel opustí rodinu a ten druhý přestane mít možnost své dítě vidět, natož o něj pečovat.

Co dělat, kdy manželka/manžel opustí rodinu i s dětmi a znemožňuje kontakt?

Rozvod není jednoduchý, po osobní, ale i po právní stránce. Pokud navíc rodiče do sporu vtáhnou i děti, je situace nejkomplikovanější. Klasickým scénářem se stává situace, kdy jeden z manželů opustí rodinnou domácnost, a to spolu s dětmi a druhému tak znemožní péči o jejich děti. Manžel nebo manželka, který se tak doposud společně staral o děti ze dne na den přijde o možnost nejen o děti pečovat, ale je i vidět a v nejhorším případě i slyšet.

Nedělejte chyby, které Vás mohou stát roky života a veškeré finanční rezervy. Nenechte si špatně poradit. Tato fáze sporu je ta nejdůležitější.

Je nutné co nejdříve styk s dětmi navázat. Každý případ je specifický a je nutné se zamyslet nad tím, čeho chcete dosáhnout, jak se pokusit o urovnání konfliktu. Pokud se nelze dohodnout s druhým z manželů, nezbývá než ochranu hledat u soudu. Jedním řešením je podání návrhu na vydání předběžného opatření. Tento návrh není jednoduché sepsat. Soud o návrhu rozhoduje do sedmi dnů, bez slyšení stran. Je tak nutno svá tvrzení doložit a prokázat naléhavost potřeby zatímně upravit styk.

Soud však rozhoduje prozatímně, styk je tedy upraven v minimálním rozsahu. Je nutno jej co nejdříve navýšit.

Petit, tedy to, o co soud žádáte, lze formulovat následovně:

"S ohledem na výše uvedené skutečnosti a naléhavé potřebě zatímně upravit styk s nezl. navrhuji, aby Okresní/Obvodní soud v (příslušnost dle bydliště dětí) vydal toto:                                                    

předběžné opatření

I. Otec/matka, nar. je oprávněn/a se stýkat s nezl., nar. každý lichý týden od středy od 18.00 hod do neděle do 18.00 hod.

II. Otec/matka si nezl. vyzvedne aktuálním místě pobytu matky/otce, na adrese, kam nezl. matce/otci také předá.

III. Otec/matka je oprávněn/a se každý druhý den v době, kdy nebude oprávněn/a se stýkat s nezl., telefonicky se s nezl. spojit na dobu 15 minut. 

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně