Možnost užití manželova spermatu k oplodnění i po jeho smrti

14/09/16 | Judikáty EU

Rozhodnutí z Velké Británie – možnost užití manželova spermatu i po jeho smrti k oplodnění je osobnostní právo. 

Vrchní soud ve Velké Británii umožnil 28leté vdově užít sperma zesnulého manžela i přesto, že písemný souhlas manžela nebyl řádně učiněn. Pan Brewer uložil své sperma v roce 2005, aby umožnil své manželce otěhotnět po jeho smrti, udělal to před tím, než započala jeho chemoterapie, když trpěl rakovinou mozku. V roce 2012 zesnul. I přesto, že jeho vůle byla, aby jeho sperma bylo uchováno i po zákonné desetileté lhůtě, neprovedl řádnou formální žádost, resp. klinika mu nepředala formality, které potřeboval k tomu, aby naplnil předmětný zákon. Navrhovatelka - manželka se obrátila na soud s tím, že má právo na užití spermatu manžela i po jeho smrti s ohledem na čl. 8 Úmluvy, který zabezpečuje ochranu soukromí a rodinného života.

Soud uzavřel, že čl. 8 Úmluvy zahrnuje právo vdovy na to se rozhodnout, zda se stát rodičem dítěte zesnulého manžela. Nedostatek řádného souhlasu soud nepovažoval za legitimní důvod k odmítnutí souhlasu s užitím spermatu, neboť úmysl vyplýval z projevu manžela ještě před smrtí. I když je souhlas nezbytným formálním požadavkem, v daném případě i s ohledem na záměr sněmovny, která umožnila uchovávat sperma více než 55 let je zřejmý úmysl dán. Rovněž dle zákona bylo nutno naplnit podmínku, že osoba se stane neplodná či je neplodná, to bylo v daném případě konstatováno až po úmrtí, kdy lékař potvrdil, že z důvodu nemoci byl neplodný. Dle soudu výklad normy musí být extenzivní a musí umožnit i postmortální hodnocení stavu fertility. 

Kontakt

eva.ondrejova@ondrejova.cz  |  +420 777 086 287
Příčná 8 110 00 Praha 1 Kontakty podrobně