Unie mediálních advokátů07/11/23  |  Události  |  Ochrana osobnosti

Nově založený spolek - Unie mediálních advokátů ČR. Více na www.umacr.cz


Unie mediálních advokátů

chtěla bych Vás informovat o nově založeném spolku – Unii mediálních advokátů ČR. 

Spolek sdružuje odborníky z řad advokátů, podnikových právníků a mediálních poradců zaměřujících se v rámci mediálního práva na specifickou oblast ochrany osobnosti. Spolek vznikl za účelem sdružování erudovaných odborníků, kteří se skutečně zabývají problematikou ochrany osobnosti. 

Posláním Spolku je poskytovat prostor pro zkoumání otázek týkajících se práva na ochranu osobnosti, a to zejména prostřednictvím:
- sledování národní a mezinárodní úpravy ochrany osobnostních práv a svobody projevu a vyvíjením iniciativy k jejímu zlepšování;
- studia a srovnávání národní i mezinárodní judikatury, národních úprav ochrany osobnosti, projektů směřujících k vývoji, zlepšení či sjednocování těchto právních úprav;
- účasti na studiích a aktivitách národních a mezinárodních organizací sledujících stejné cíle;
- odborné podpory poskytované zákonodárným orgánům, úřadům, soudům a mezinárodním organizacím při přípravě legislativy a při její implementaci;
- poskytování stanovisek k případům na národní i mezinárodní úrovni;
- pořádání seminářů, konferencí a dalších vzdělávacích akcí v oboru práva na ochranu osobnosti.

Pokud Vás Spolek oslovil, je možnost se stát členem, případně jen sledovat jeho činnost, pokud se přihlásíte k odběru novinek. 

Více na www.umacr.cz