Výhra nezletilé dcery K. Kristelové proti Tv Nova u soudu29/05/22  |  Soudní výhry  |  Ochrana osobnosti

Neoprávněné zachycení nezletilého dítěte celebrity pořízené bez souhlasu zákonného zástupce a užité pro bulvární reportáž do hlavních televizních novin. Nové rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5


Paní Kateřina Kristelová jako zákonná zástupkyně podala žalobu na Tv Nova s.r.o. za bulvární reportáž, v níž bylo užito záběrů, na kterých byla zachycena její nezletilá dcera, pořízených bez jejího souhlasu, za situace, kdy nebylo možné očekávat, že bude natáčena, když se vracela ze soukromého rodinného výletu z Legolandu. Byla spolu se subjektem zájmu (Tomáš Řepka) natáčena štábem Tv Nova i přesto, že bylo jednoznačně sděleno zákonným zástupcem – matkou, že k natáčení nedává souhlas. I přesto došlo ke zveřejnění výsměšné reportáže se záběry nezletilé, která před kamerou utíkala, byla ji celá událost velmi nepříjemná, měla důsledky i ve škole. 

Žádným způsobem nebylo dítě šetřeno při natáčení, rozrastrování obličeje při zveřejnění nahrávky nepostačilo k tomu, aby nezl. nebyla identifikovatelná. 

Tv Nova dopady na nezletilou po celou dobu řízení bagatelizovala a relativizovala. Nebyla ochotna ani stáhnout video jako výraz dobré vůle, což učinila až po výzvě soudu. Nakonec byla vyslechnuta i sama nezletilá.

Zatím prvostupňový soud Obvodní soud pro Prahu 5 dne 24.5.2022 přiznal omluvu, náhradu nemajetkové újmy v penězích ve výši 100.000 Kč za zásah do jejích osobnostních práv a náklady na právní zastoupení.

Natáčení a užití reportáže s účastí nezletilé nebylo nezbytné a ve veřejném zájmu, nebylo také přiměřené, bylo v rozporu se zpravodajskou licencí. 

Tv Nova měla požadované stanovisko pana Řepky (nebude se vyjadřovat ke svému nástupu do výkonu trestu), jak sama uvedla, již před pořízením reportáže a samo natáčení nevedlo k ničemu jinému než k možnosti uvést titulek „utíká jako kluk“. 

Tím více nelze ospravedlnit následné vysílání reportáže v televizi, když už bylo po natáčení zřejmé, že žádný významný veřejný zájem provedenou nahrávkou nebyl a nebude naplněn, a to v situaci, kdy proti vysílání reportáže výslovně protestovala matka žalobkyně, a z chování nezletilé během natáčení rovněž vyplývalo, že si nepřeje být objektem takového natáčení.

Nezletilá s celou věci neměla co do činění, a bezdůvodně byla přítomná v reportáži týkající se kriminálních záležitostí, a navíc se zesměšňujícím podtextem, který byl vyjádřen i v samotném názvu reportáže, a poté nesla následky své účasti v ní. Kromě toho, že tento postup je protiprávní, je krajně necitlivý a nemorální vůči žalobkyni. 

Zachycení nezletilé v reportáži nesloužilo žádnému veřejnému zájmu ani lepší informovanosti občanů. Názvem reportáže Tomáš Řepka před nástupem do vězení: Utíká jak malý kluk!, žalovaná vlastně dala najevo, co považuje za hlavní informační hodnotu sdělení. Sdělení, jejímž jádrem je informace (s posměšným podtextem), že pan Řepka „utíkal jak malý kluk“, v situaci, kdy nic nového ohledně nástupu do vězení se veřejnost z reportáže nedozvěděla, protože pan Řepka se odmítl k věci jakkoliv vyjadřovat, dle názoru žalobkyně neodpovídá funkčně vyššímu a významnějšímu veřejnému zájmu než osobnostní práva nezletilé, která navíc s celou záležitostí ohledně nástupu pana Řepky do vězení nemá co do činění a utrpěla tak újmu na svých osobnostních právech zcela bezdůvodně.