Leden – měsíc rozvodů17/01/17  |  Komentáře  |  Rodinné právo

Navštívit advokáta ne vždy nutně znamená začít rozvodové řízení, ale jde o zjištění informací, které jsou podstatné pro rozhodnutí, zda rozvod iniciovat a v jakém časovém horizontu.


Během ledna navštíví advokátní kancelář nejvíce klientů přemýšlejících o rozvodu manželství. Možná to souvisí to s tím, že leden navazuje na dovolenou a vánoční svátky, během kterých dojde k takovým sporům, že lidé zvažují, zda budou prožívat stejné Vánoce do konce svého života nebo příští Vánoce už naopak budou oslavou nového života. Následně proběhne utvrzení při balancování na Nový rok a ti váhající vidí novoroční předsevzetí jako předsevzetí nového života. Jak poznat, že manželství je opravdu u konce? Možná je to čas, kdy strach z toho zůstat ve vztahu převáží strach ze samoty. Kdy tento bod nastane, nikdo nedokáže určit, a je na každém jej vyhodnotit sám. Navštívit advokáta ne vždy nutně znamená začít rozvodové řízení, ale jde o zjištění informací, které jsou podstatné pro rozhodnutí, zda rozvod iniciovat a v jakém časovém horizontu, tedy kdy je ten správný čas. Řízení o rozvodu nestojí jen samo o sobě. S rozvodem je spojeno rozhodování o péči o děti, vypořádání společného majetku, společného bydlení, výživného. Je nutné se také zamyslet, zda si oba mohou dovolit se rozvést, tedy žít odděleně a jak to bude fungovat.

V rámci jednání s klientem je možné dospět k závěru, že je ještě stále možné se pokusit o rodinnou terapii. Pokud je klient či klientka pevně rozhodnuta manželství (partnerství) ukončit, je nutné každý krok, který učiní a následky s tím spojené, projednat a naplánovat. Je nutné oznámit rozvod partnerovi, rodině a dětem především. Je nutné se rozhodnout zda se bude jednat o rozvod sporný či nesporný, jaké to má důsledky, např. pro péči o děti, pro výživné či bydlení.

Klienti dostanou formuláře sloužící k tomu, aby poskytli advokátní kanceláři co nejvíce relevantních informací o své osobě, o svém manželství, o možnostech péče o děti a vypořádání společného jmění. Co se týče ohodnocení finanční situace pro stanovení poměrů manželů ve vztahu k rozdělení společného jmění manželů, výživného manželky a výživného rozvedené manželky, je nutné nastínit či začít vést evidenci nákladů rodiny a klienta na život, udělat si pořádek v majetku, v dluzích, shromáždit dokumenty, podívat se, kdo z manželů byl živitelem rodiny, zda oba nebo jeden a ten druhý se staral o domácnost a další. Advokátní kancelář poskytuje kontakty na potřebné osoby jako jsou auditoři, daňoví poradci, znalci, terapeuti, psychologové či překladatelé.

Být racionální je to nejdůležitější a je to zásada advokátní kanceláře. Mít racionální požadavky a chování, ať už se jedná o děti, majetek, výživné. Kancelář poskytuje průvodce pro soudní řízení, klientům pečlivě nastiňuje důvody a důsledky všech právních kroků a poskytuje možnosti mimosoudní dohody, která může být dohodnuta prostřednictvím kanceláře. Vše tak, aby klient vyšel z rozvodu s důstojností, finančně neoslaben a jeho děti co nejméně pocítily dopad rozvodu.